Vizuālā identitāte digitālajā vidē

Projektā “Ne tikai grāmatas– bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam II” biedrībai “Ziemeļlatgales partnerība” ir uzticēta svarīga pasākumu daļa, kuras mērķauditorija ir novada bērni un jaunieši. Lai veicinātu uzņēmības un uzņēmējdarbības garu mūsu jauniešos, projektā 6 mēnešu garumā ir paredzēti pasākumi, kuru laikā bērni un jaunieši “pielaiko profesijas” un iepazīst daudzveidīgo biznesa pasauli. ...
Lasīt tālāk

Zaļā uzņēmējdarbība

Projektā “Ne tikai grāmatas– bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam II” biedrībai “Ziemeļlatgales partnerība” ir uzticēta svarīga pasākumu daļa, kuras mērķauditorija ir novada bērni un jaunieši. Lai veicinātu uzņēmības un uzņēmējdarbības garu mūsu jauniešos, projektā 6 mēnešu garumā ir paredzēti pasākumi, kuru laikā bērni un jaunieši “pielaiko profesijas” un iepazīst daudzveidīgo biznesa pasauli. ...
Lasīt tālāk

Rudens forums 2023!

9. un 10.novembrī kopā ar kolēģiem no visas Latvijas piedalījāmies “Rudens forumā” Skangaļu muižā, ko rīko Latvijas Lauku forums un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Pirmajā dienā Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests sniedza informāciju par aktuālajiem noteikumiem un prasībām uzsākot jauno periodu. Guvām ieskatu par to, kā mūsu kolēģi sadarbojas ar medijiem, kā a...
Lasīt tālāk

Grafiti meistarklase jauniešiem!

13.oktobrī Balvu novada Bērnu un jauniešu centrā notika tikšanās ar grafiti mākslinieci Oksanu no Rīgas. Pasākums notika projekta “Ne tikai grāmatas– bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam II” ietvaros. Uz tikšanos bija ieradušies Balvu pilsētas un Rugāju pagasta jaunieši, kuriem interesē grafiti māksla, un citi interesenti. Tikšanās pirmā daļa bija iepazīšanās, kurā nodarbības vadītāja mazliet ...
Lasīt tālāk

SIA “Kureti Sport” īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: SIA “Kureti Sport” Projekta vadītāja: Liene Ivanova, tālr. +371 26112078, e-pasts: Liene-i@inbox.lv Projekta Nr. 23-07-AL19-A019.2101-000002 Projekta nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumu kapacitātes dažādošana un attīstīšana Ziemeļlatgales "Kureti Cafe". Projekta kopējās izmaksas: 34016.47 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 23811.53 EUR Projekta mērķis: Attīstīt ja...
Lasīt tālāk

Projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” semināri!

Latgales plānošanas reģions 2023. gada oktobrī projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā" (akronīms: UAP Latgale) ietvaros organizē 5 seminārus Latgales reģiona pašvaldību darbiniekiem, uzņēmējiem, to pārstāvjiem, topošajiem uzņēmējiem un citiem interesentiem ar mērķi stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, kā arī sekmēt uzņēmumu operacionāl...
Lasīt tālāk

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padome

30.augustā Ieva Leišavniece piedalījās nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes sēdē, kur tika runāts par iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā pašvaldību un nacionālā līmenī. Tika apskatīta reģionu organizāciju pieredze, diskutēts par iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā pašvaldībās un nacionālā līmenī. Pielikumā: Valsts kontroles ziņojuma “Iedzīv...
Lasīt tālāk

Ziemeļlatgalē viesojas Talsu partnerība!

29. un 30.augustā Ziemeļlatgalē viesojās Talsu partnerība, lai iepazītos ar Ziemeļlatgales partnerības teritorijā īstenotajiem LEADER projektiem un Balvu novadu! Talsu partnerības pārstāvji iepazinās ar Atbalsta māja "Brīvupes", kur piedalījās arī meistardarbnīcā, veidojot vēja zvanus. Diena turpinājās pie uzņēmuma ASNAG furniture, bet vēlāk Z/S Kotini. Viesiem bija iespēja baudīt vietējos labu...
Lasīt tālāk

Pankūkas ar uzņēmējiem – tikšanās ar influenceriem!

Projektā “Ne tikai grāmatas– bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam II” biedrībai “Ziemeļlatgales partnerība” ir uzticēta svarīga pasākumu daļa, kuras mērķauditorija ir novada bērni un jaunieši. Lai veicinātu uzņēmības un uzņēmējdarbības garu mūsu jauniešos, projektā 6 mēnešu garumā ir paredzēti pasākumi, kuru laikā bērni un jaunieši “pielaiko profesijas” un iepazīst daudzveidīgo biznesa pasauli....
Lasīt tālāk

Pieredzes apmaiņas brauciens “IEPAZĪSTI AKTĪVOS DARĪTĀJUS”

25.-26.jūlijā projekta "Ne tikai grāmatas– bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam II" ietvaros biedrība "Ziemeļlatgales partnerība” Balvu novada uzņēmējiem rīkoja izzinošu pieredzes apmaiņas pasākumu “Iepazīsti aktīvos darītājus”, kurā iekļauta ciemošanās pie Cēsu un Limbažu novadu vietējiem ražotājiem, amatniekiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Kā viens no pirmajiem apskates objektiem bija...
Lasīt tālāk