Home / Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam! II

Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam! II

Nr. LVIII-061

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Balvu novadā un plašākā mērogā, stiprinot un paplašinot uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu. Šis projekts ir vērsts uz projekta “Ne tikai grāmatas” iznākumu un rezultātu uzlabošanu.

Projekts iekļauj zināšanu pārnesi un kopīgu mācīšanos, apmācības mazajiem uzņēmējiem un jauniešiem, aprīkojuma pilnveidošanu un iepriekš sasniegto rezultātu pielāgošanu. 3 biznesa attīstības organizācijas un 40 mazie uzņēmumi tiks cieši iesaistīti projekta īstenošanā un gūs no tā labumu, tajā skaitā 15 uzņēmumi, kas nebija iepriekš iesaistīti.

Konferenču zāle un tīklošanās zona tiks aprīkota apmācībām, sanāksmēm un vietējo uzņēmumu tikšanām un sadarbībām, un dažādām citām aktivitātēm, tostarp hibrīd pasākumiem ar pārrobežu ietekmi. Āra digitālais kiosks veicinās vietējo uzņēmumu, produktu un tūrisma aktivitāšu popularizēšanu. Projekta rezultātā paplašināsies pieeja resursiem, lai sāktu un attīstītu biznesu, un vietējā kopienā palielināsies uzņēmējdarbības gars.

Ziemeļlatgales partnerība projektu īsteno sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un biedrību “Radošās Idejas”.

Projekts tiek īstenots no 2023. gada 16. aprīļa līdz 2023. gada 31.decembrim Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Ziemeļlatgales partnerības projekta budžets ir 53 553,50 euro. Projekta kopējais finansējums ir 194 328,60 euro, no tā Eiropas Savienības līdzfinansējums ir 174 895,74 euro (90%).

Kontaktinformācija:

Ziemeļlatgales partnerība
valdes priekšsēdētāja Mārīte Orniņa
marite.ornina@balvi.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Mainīt teksta izmēru