Tikšanās ar Balvu novada senioriem.

Šodien, 31.maijā, Balvu Centrālajā bibliotēkā, tikāmies ar Balvu novada pensionāru biedrības senioriem, lai runātu par redzējumu Balvu novadā. Pasākuma mērķis - informēt iedzīvotājus par LEADER programmu 2023. – 2027., atskatīties uz paveikto un kopā darbojoties noteikt svarīgākās vajadzības, izvirzīt prioritāros projektus un aktivitātes turpmākajiem 5 gadiem, kuri varētu tikt iekļauti sabiedrība...
Lasīt tālāk

Erasmus+ projekts “EUGREENAM- Eiropas Zaļie vēstnieki”

No 21. līdz 24. maijam Berlīnē norisinājās Erasmus+ projekta “EUGREENAM- Eiropas Zaļie vēstnieki” (“European Green Ambassators”) tikšanās, pulcējot dalībniekus no četrām dažādām valstīm- Latvijas, Spānijas, Vācijas un Nīderlandes. Latviju un biedrību Radosas Idejas pārstāvēja Ieva Leišavniece un Krista Medne no biedrības “Ziemeļlatgales partnerība”. Šī bija pēdējā projekta aktivitāte, kuras lai...
Lasīt tālāk

Paula Lukste realizējusi LEADER projektu

Projekta īstenotājs: Paula Lukste Projekta vadītāja: Paula Lukste, tālr. +371 29400079, e-pasts: paulailukstei@gmail.com Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000016 Projekta nosaukums: “Granulu ražošanas uzsākšana Balvu novadā” Projekta kopējās izmaksas: 51 909.00 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 35 000.00 EUR Projekta mērķis: Iegādāties granulu ražošanas līniju, lai piedāvātu vietēj...
Lasīt tālāk

”Kur virzās DEMOKRĀTIJAS pajūgs?”

Svētdien, 14.maijā, Balvu pilsētas parkā tika aizvadīts sabiedrības saliedētības pasākums ''Kur virzās DEMOKRĀTIJAS pajūgs?''. Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja piedalīties vairākās izzinošās un pilsonisko līdzdalību veicinošās aktivitātēs. Darbojās trīs domnīcas "Es un līdzdalība", "Es un tiesības" un "Es un pienākumi", kurās tika izspēlētas spēles par demokrātiju, notika skolēnu plakāt...
Lasīt tālāk

Suņu pastaigu un treniņu laukums “Vilku ieleja” atklāšana!

Sestdien, 13.maijā, ar svinīgu pasākumu tika atklāts suņu pastaigu un treniņu laukums "Vilku ieleja". Biedrība “VadiVidi” realizējusi LEADER projektu, lai izveidotu pastaigu un treniņu laukumu, kur ikvienam suņu saimniekam ir vieta, kur ļaut savam mīlulim brīvi izskrieties, socializēties un kvalitatīvi trenēties. Suņu laukums ir iežogots, tajā ir izvietotas vairākas suņu barjeras, nojumīte ar...
Lasīt tālāk

ZS “Sēnītes” īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: ZS “Sēnītes” Projekta vadītāja: Santa Šmite, tālr. +371 26292288, e-pasts: komane.santa@gmail.com Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000009 Projekta nosaukums: "Glempinga naktsmītņu pakalpojuma nodrošināšana un tūrisma piedāvājuma paplašināšana Ezertūrē" Projekta kopējās izmaksas: 65 643.17 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 45 500.00 EUR Projekta mērķis: Namiņu...
Lasīt tālāk

Apkaimes sarunas Rugājos 02.05.

2.maijā Ziemeļlatgales partnerības pārstāvji viesojas Rugājos, lai tiktos ar Rugāju un Lazdukalna aktīvākajiem iedzīvotājiem. Tikšanas mērķis bija informēt iedzīvotājus par LEADER programmu 2023. – 2027.gadam, kā arī jaunās startēģijas izstrādi. Sarunas laikā tika diskutēts par uzņēmējdarbības jomām, kuras nepieciešams attīstīt pagastos, lai vecinātu pakalpojumu un produktu pieejamību ...
Lasīt tālāk

Biedrība “VadiVidi” īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: biedrība "VadiVidi" Projekta vadītājs: Ikars Bleive, tālr. +371 25527307, e-pasts: ikarsbleive@inbox.lv Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2201-000005 Projekta nosaukums: Suņu treniņa laukuma "Vilku ieleja" izveide Balvos Projekta kopējās izmaksas: 22 294.24 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 20 064.82 EUR Projekta mērķis: Balvos izveidot suņu treniņu un pastaigu lauk...
Lasīt tālāk

Aldis Prancāns īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: Pašnodarbinātā persona Aldis Prancāns Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000013 Projekta nosaukums: Kvalitatīvas Straumēšanas nodrošinājuma komplekta iegāde Projekta kopējās izmaksas: 30 189.85 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 21 132.89 EUR Projekta mērķis: Iegādāties Kvalitatīvas Straumēšanas nodrošinājuma komplektu, lai sniegtu jaunu pakalpojumu Ziemeļlatgales...
Lasīt tālāk

Seminārs par inovāciju un tās novērtēšanu

Ceturtdien, 19.04., Cēsīs, Ziemeļlatgales partnerība piedalījās EUROPE DIRECT Vidzeme (Vidzemes plānošanas reģions) rīkotajā seminārā par inovāciju un tās novērtēšanu. Vita Brakovska, biedrības “Zināšanu un inovācijas sabiedrība” valdes locekle, runāja par "Inovāciju lauku teritorijā". Krišjānis Veitners, izvērtēšanas un uzraudzības eksperts, runāja par to, kā izstrādāt objektīvus ...
Lasīt tālāk