Zaļā uzņēmējdarbība

Projektā “Ne tikai grāmatas– bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam II” biedrībai “Ziemeļlatgales partnerība” ir uzticēta svarīga pasākumu daļa, kuras mērķauditorija ir novada bērni un jaunieši. Lai veicinātu uzņēmības un uzņēmējdarbības garu mūsu jauniešos, projektā 6 mēnešu garumā ir paredzēti pasākumi, kuru laikā bērni un jaunieši “pielaiko profesijas” un iepazīst daudzveidīgo biznesa pasauli.

7.decembrī jauniešiem projekta “Not just books II” ietvaros bija iespēja piedalīties pasākumā “Zaļā uzņēmējdarbība”!

Jaunieši darbojās kopā Balvu novada bērnu un jauniešu centra darbiniekiem, lai radītu idejas par otrreiz izmantojamiem resursiem, gūtu ieskatu biznesa plānu radīšanā.

Projektu “Ne tikai grāmatas– bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam II” īsteno biedrība Radošās Idejas, Balvu novada pašvaldība un biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” ciešā sadarbībā ar Balvu Centrālā bibliotēka, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs un Balvu novada Bērnu un jauniešu centrs.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Mainīt teksta izmēru