Spēka un līdzsvara atjaunošana “Zīļukrastos”

5.jūlijā Kubulu pagatsta "Zīļukrastos" notika projekta atklāšanas pasākums, kurā piedalījās biedrības "Ziemeļlatgales partnerība" pārstāvji, Lauku atbalsta dienesta pārstāvji un potenciālie sadarbības partneri. Projekta realizētāji Jānis Trupovnieks un Sandra Kindzule bija gandarīti par paveikto darbu un dalījās ar saviem iespaidiem, emocīijām un pieredzi attīstot tūrisma pakalpojumu nozari Zie...
Lasīt tālāk

SIA “ Zeiles” īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: SIA “ Zeiles”, valdes loceklis Jānis Trupovnieks Projekta vadītāja: Liene Ivanova, tālr. +371 26112078, e-pasts: Liene-i@inbox.lv Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000003 Projekta nosaukums: Spēka un līdzsvara atjaunošana "Zīļukrastos". Projekta kopējās izmaksas: 17091.70 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 11964.19 EUR Projekta mērķis: Turpināt attīstīt uzņēmumu...
Lasīt tālāk

Repa meistarklase

Projektā “Ne tikai grāmatas– bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam II” biedrībai “Ziemeļlatgales partnerība” ir uzticēta svarīga pasākumu daļa, kuras mērķauditorija ir novada bērni un jaunieši. Lai veicinātu uzņēmības un uzņēmējdarbības garu mūsu jauniešos, projektā 6 mēnešu garumā ir paredzēti pasākumi, kuru laikā bērni un jaunieši “pielaiko profesijas” un iepazīst daudzveidīgo biznesa pasauli. ...
Lasīt tālāk

Meet up ar uzņēmēju – no idejas līdz iespējai uzmērīt profesiju!

Projektā "Ne tikai grāmatas– bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam II" biedrībai "Ziemeļlatgales partnerība" ir uzticēta svarīga pasākumu daļa, kuras mērķauditorija ir novada bērni un jaunieši. Lai veicinātu uzņēmības un uzņēmējdarbības garu mūsu jauniešos, projektā 6 mēnešu garumā ir paredzēti pasākumi, kuru laikā bērni un jaunieši "pielaiko profesijas" un iepazīst daudzveidīgo biznesa pasauli....
Lasīt tālāk

Tikšanās ar Balvu novada uzņēmējiem

28.jūnijā Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra rīkotajās “Biznesa sarunu brokastīs” biedrība “Ziemļlatgales partnerība” tikās ar Balvu novada uzņēmējiem, lai lai runātu par LEADER stratēģiju 2023.-2027.gadam. Tikšanās mērķis bija LEADER stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādes aktīvo vajadzību apzināšana. Uzņēmējiem tika lūgts izteikt viedokli un diskutēt par īstenojamajiem projektiem, vajadzīb...
Lasīt tālāk

Kārlis Vanags īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: Kārlis Vanags Projekta vadītāja: Agate Vanaga, tālr. +371 29398062, e-pasts: agate.pipare@gmail.com Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000014 Projekta nosaukums: “Jumta kopņu presēšanas sistēmas iegāde uzņēmumā JK Timber" Projekta kopējās izmaksas: 49 400.38 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 34 580.27 EUR Projekta mērķis: Atvērt jumta kopņu ražotni Balvos, tādā ...
Lasīt tālāk

Tikšanās ar Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem

Šodien, 6.jūnijā, Lazdukalna saieta namā pulcējās Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāji, kur piedalījās arī biedrība “Ziemļlatgales partnerība”, lai runātu par LEADER stratēģiju 2023.-2027.gadam. Tikšanās mērķis bija LEADER stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādes aktīvo vajadzību apzināšana. Iestāžu vadītājiem tika lūgts darba grupās noteikt svarīgākos īstenojamos projektus, vajadzības un re...
Lasīt tālāk

Tikšanās ar Balvu Novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļu

16.maijā biedrībā “Ziemeļlatgales partnerība” viesojās Balvu Novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļa. Tikšanās mērķis bija LEADER stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādes aktīvo vajadzību apzināšana. Tika runāts par Balvu novada attīstību turpmāko piecu gadu laikā, apzinātās vajdzības, redzējums, ģenerētas idejas jauniem projektiem, izklāstīts LEADER stratēģijas 2023.-2027.gadam atbalsta ...
Lasīt tālāk

Tikšanās ar Balvu novada senioriem.

Šodien, 31.maijā, Balvu Centrālajā bibliotēkā, tikāmies ar Balvu novada pensionāru biedrības senioriem, lai runātu par redzējumu Balvu novadā. Pasākuma mērķis - informēt iedzīvotājus par LEADER programmu 2023. – 2027., atskatīties uz paveikto un kopā darbojoties noteikt svarīgākās vajadzības, izvirzīt prioritāros projektus un aktivitātes turpmākajiem 5 gadiem, kuri varētu tikt iekļauti sabiedrība...
Lasīt tālāk

Erasmus+ projekts “EUGREENAM- Eiropas Zaļie vēstnieki”

No 21. līdz 24. maijam Berlīnē norisinājās Erasmus+ projekta “EUGREENAM- Eiropas Zaļie vēstnieki” (“European Green Ambassators”) tikšanās, pulcējot dalībniekus no četrām dažādām valstīm- Latvijas, Spānijas, Vācijas un Nīderlandes. Latviju un biedrību Radosas Idejas pārstāvēja Ieva Leišavniece un Krista Medne no biedrības “Ziemeļlatgales partnerība”. Šī bija pēdējā projekta aktivitāte, kuras lai...
Lasīt tālāk