Home / Par biedrību / Kā kļūt par Ziemeļlatgales partnerības biedru?

Kā kļūt par Ziemeļlatgales partnerības biedru?

Kas jādara, lai kļūtu par biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” biedru?

Jāaizpilda pieteikuma veidlapa:

IESNIEGUMS_JURIDISKAM personam

  • jāpievieno reģistrācijas un statūtu kopijas;
  • jāpievieno saimnieciskās darbības apraksts brīvā formā un reģistrācijas kopija.

IESNIEGUMS_fiziskām personam

 

Biedrības “Ziememļlatgales partnerība” valdes sēdē tiek izskatīts biedra iesniegums, un valde pieņem lēmumu par jaunā biedra uzņemšanu.

Biedru pienākumi:

  • ievērot Biedrības Statūtus un pildīt Kopsapulces, Valdes lēmumus;
  • regulāri maksāt biedra naudu (1,00 EUR mēnesī fiziskām un juridiskām personām; 8,00 EUR mēnesī – pašvaldībām);
  • regulāri piedalīties kopsapulcēs;
  • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
  • augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.
Mainīt teksta izmēru