Valde


Mārīte Orniņa
Valdes priekšsēdētāja
LEADER stratēģijas administratīvā koordinatore publicitātes un sabiedrisko attiecību jautājumos

+371 26451959
partneriba.marite.ornina@gmail.com


Ivars Saide
Valdes priekšsēdētāja vietnieks

+371 29105348
ivarssaide@inbox.lv

 


Ieva Leišavniece
Valdes locekle
Stratēģijas administratīvā vadītāja

+371 29134410
+371 29450940

info@zlp.lv
ieva.leisavniece@yandex.com


Daina Tutiņa
Valdes locekle

+371 29168237
daina.tutina@rugaji.lv

 


Sarmīte Tabore
Valdes locekle

+371 28399183
sarmitet@inbox.lv

 


Gints Grīslis
Valdes loceklis

+371 26419792
balvuvilki@balvi.lv

 


Edgars Kaļva
Valdes loceklis

+371 29336428
ziemelaustrumi@inbox.lv

 


Larisa Berne
Valdes locekle

+371 26459100
larisaberne@inbox.lv

 


Nora Boka
Valdes locekle

+371 26699603
norab@inbox.lv

 


Ilze Daukste
Finanšu vadītāja

+371 27070899
daukste.ilze@gmail.com

 


Sandra Igaune
LEADER Stratēģijas administratīvā vadītāja asistente

+371 26325293
info@zlp.lv