Valde


Mārīte Orniņa
Valdes priekšsēdētāja

+371 26451959
partneriba.marite.ornina[at]gmail.com

 


Ivars Saide
Valdes priekšsēdētāja vietnieks

+371 29105348
ivarssaide[at]inbox.lv

 


Ieva Leišavniece
Valdes locekle
Stratēģijas administratīvā vadītāja

+371 29134410
+371 29450940

info[at]zlp.lv
ieva.leisavniece[at]yandex.com


Daina Tutiņa
Valdes locekle

+371 29168237
daina.tutina[at]balvi.lv

 


Sarmīte Tabore
Valdes locekle

+371 28399183
sarmitet[at]inbox.lv

 


Gints Grīslis
Valdes loceklis

+371 26419792
balvuvilki[at]balvi.lv

 


Edgars Kaļva
Valdes loceklis

+371 29336428
ziemelaustrumi[at]inbox.lv

 


Larisa Berne
Valdes locekle

+371 26459100
larisaberne[at]inbox.lv

 

Margita Štāle
Valdes locekle

+371 29197821
margitastale[at]inbox.lv

 


Sandra Igaune
LEADER Stratēģijas administratīvā vadītāja asistente

+371 26325293
info[at]zlp.lv

 

Krista Medne
LEADER Stratēģijas administratīvā vadītāja asistente

+371 26563567
info[at]zlp.lv

 

Mainīt teksta izmēru