Home / 12. kārta / SIA “Kureti Sport” īstenojis LEADER projektu

SIA “Kureti Sport” īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: SIA “Kureti Sport”

Projekta vadītāja: Liene Ivanova, tālr. +371 26112078, e-pasts: Liene-i@inbox.lv

Projekta Nr. 23-07-AL19-A019.2101-000002

Projekta nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumu kapacitātes dažādošana un attīstīšana Ziemeļlatgales “Kureti Cafe”.

Projekta kopējās izmaksas: 34016.47 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 23811.53 EUR

Projekta mērķis: Attīstīt jaunu pakalpojumu VRG, stiprinot vietējo ekonomiku, sekmējot sadarbību, paaugstinot konkurētspēju un neto apgrozījumu, kā arī Balvu novada atpazīstamību.

Projekta ietvaros tika iegādātas virtuves aprīkojums, lai ieviestu jaunus ēdienus ēdienkartē, uzlabotu un paaugstinātu “Kureti Cafe” kvalitātes kapacitātes Balvos un visā Ziemeļlatgalē.

Mainīt teksta izmēru