Home / Par biedrību / Biedri

Biedri

Biedrības

 1. Kubulu pagasta ģimeņu biedrība
 2. Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”
 3. Bērzpils pagasta sieviešu biedrība “Dzērvenīte”
 4. Balvu rajona Šķilbēnu pagasta biedrība “Aicinājums”
 5. Biedrība “Kalmārs ” – Jaunatnes interešu centrs
 6. Biedrība „Mēs pasaulē”
 7. Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība „Saime”
 8. Nodibinājums “LLF Ziemeļaustrumu futbola centrs”
 9. Biedrība Futbola klubs “Balvu Vilki”
 10. Biedrība “Nāc un Tusē”
 11. Biedrība “RITINEITIS”
 12. Biedrība “Olūts”
 13. Biedrība “Saviem”
 14. Biedrība “Attīstība Balviem”
 15. Ziemeļlatgales sieviešu biedrība “Ieva”

Pašvaldības

 1. Balvu novada pašvaldība (2 pārstāvji)

Uzņēmēji

 1. ZS “Ičmalas”
 2. SIA „Gravin”
 3. SIA „North Latgalian firewood”
 4. SIA “ASNAG furniture”
 5. ZS “Urgas”
 6. SIA “Marbera”
 7. SIA “Metta Steel”
 8. SIA “KIČI RC”
 9. Mājražotāja A.Melberga
 10. SIA “Timber Kit”
 11. SIA “Jaundalderi”

Fiziskas personas

 1. Ilona Džigure
 2. Tamāra Lielbārde
 3. Alvis Circens
 4. Ilona Tihomirova
 5. Arita Boka
 6. Līga Annuškāne
 7. Ligita Kacēna
 8. Zinaida Popova
 9. Ilze Daukste
 10. Ilze Supe
 11. Inese Siliņa
 12. Gatis Siliņš
 13. Lauris Krēmers
 14. Nora Boka
 15. Larisa Berne
 16. Eduards Zelčs
 17. Rasma Piliņa
 18. Vija Aleksejeva
 19. Gunta Raibekaze
 20. Lonija Melnace
 21. Dzintra Pipcāne
 22. Irēna Bukša
 23. Velga Vīcupa
 24. Jānis Džigurs

 

Mainīt teksta izmēru