Home / Par biedrību / Biedri

Biedri

Biedrības

 1. Kubulu pagasta ģimeņu biedrība
 2. Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”
 3. Bērzpils pagasta sieviešu biedrība “Dzērvenīte”
 4. Balvu rajona Šķilbēnu pagasta biedrība “Aicinājums”
 5. Biedrība “Kalmārs ” – Jaunatnes interešu centrs
 6. Biedrība „Mēs pasaulē”
 7. Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība „Saime”
 8. Nodibinājums “LLF Ziemeļaustrumu futbola centrs”
 9. Biedrība Futbola klubs “Balvu Vilki”
 10. Biedrība “Nāc un Tusē”
 11. Biedrība “RITINEITIS”
 12. Biedrība “Olūts”
 13. Biedrība “Saviem”
 14. Biedrība “Attīstība Balviem”
 15. Ziemeļlatgales sieviešu biedrība “Ieva”

Pašvaldības

 1. Balvu novada pašvaldība (2 pārstāvji)

Uzņēmēji

 1. ZS “Ičmalas”
 2. SIA „Gravin”
 3. SIA „North Latgalian firewood”
 4. SIA “ASNAG furniture”
 5. ZS “Urgas”
 6. SIA “Marbera”
 7. SIA “Metta Steel”
 8. SIA “KIČI RC”
 9. Mājražotāja A.Melberga
 10. SIA “Timber Kit”
 11. SIA “Jaundalderi”

Fiziskas personas

 1. Ilona Džigure
 2. Tamāra Lielbārde
 3. Alvis Circens
 4. Ilona Tihomirova
 5. Arita Boka
 6. Līga Annuškāne
 7. Ligita Kacēna
 8. Zinaida Popova
 9. Ilze Daukste
 10. Ilze Supe
 11. Inese Siliņa
 12. Gatis Siliņš
 13. Nora Boka
 14. Larisa Berne
 15. Eduards Zelčs
 16. Rasma Piliņa
 17. Vija Aleksejeva
 18. Gunta Raibekaze
 19. Lonija Melnace
 20. Dzintra Pipcāne
 21. Irēna Bukša
 22. Velga Vīcupa
 23. Jānis Džigurs

 

Mainīt teksta izmēru