Home / Sadaļa "Publicitāte"

Publicitāte


Tikšanās ar Balvu novada senioriem.

Šodien, 31.maijā, Balvu Centrālajā bibliotēkā, tikāmies ar Balvu novada pensionāru biedrības senioriem, lai runātu par redzējumu Balvu novadā. Pasākuma mērķis - informēt iedzīvotājus par LEADER programmu 2023. – 2027., atskatīties uz paveikto un kopā darbojoties noteikt svarīgākās vajadzības, izvirzīt prioritāros projektus un aktivitātes turpmākajiem 5 gadiem, kuri varētu tikt iekļauti sabiedrība...
Lasīt tālāk

Erasmus+ projekts “EUGREENAM- Eiropas Zaļie vēstnieki”

No 21. līdz 24. maijam Berlīnē norisinājās Erasmus+ projekta “EUGREENAM- Eiropas Zaļie vēstnieki” (“European Green Ambassators”) tikšanās, pulcējot dalībniekus no četrām dažādām valstīm- Latvijas, Spānijas, Vācijas un Nīderlandes. Latviju un biedrību Radosas Idejas pārstāvēja Ieva Leišavniece un Krista Medne no biedrības “Ziemeļlatgales partnerība”. Šī bija pēdējā projekta aktivitāte, kuras lai...
Lasīt tālāk

”Kur virzās DEMOKRĀTIJAS pajūgs?”

Svētdien, 14.maijā, Balvu pilsētas parkā tika aizvadīts sabiedrības saliedētības pasākums ''Kur virzās DEMOKRĀTIJAS pajūgs?''. Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja piedalīties vairākās izzinošās un pilsonisko līdzdalību veicinošās aktivitātēs. Darbojās trīs domnīcas "Es un līdzdalība", "Es un tiesības" un "Es un pienākumi", kurās tika izspēlētas spēles par demokrātiju, notika skolēnu plakāt...
Lasīt tālāk

Suņu pastaigu un treniņu laukums “Vilku ieleja” atklāšana!

Sestdien, 13.maijā, ar svinīgu pasākumu tika atklāts suņu pastaigu un treniņu laukums "Vilku ieleja". Biedrība “VadiVidi” realizējusi LEADER projektu, lai izveidotu pastaigu un treniņu laukumu, kur ikvienam suņu saimniekam ir vieta, kur ļaut savam mīlulim brīvi izskrieties, socializēties un kvalitatīvi trenēties. Suņu laukums ir iežogots, tajā ir izvietotas vairākas suņu barjeras, nojumīte ar...
Lasīt tālāk

ZS “Sēnītes” īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: ZS “Sēnītes” Projekta vadītāja: Santa Šmite, tālr. +371 26292288, e-pasts: komane.santa@gmail.com Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000009 Projekta nosaukums: "Glempinga naktsmītņu pakalpojuma nodrošināšana un tūrisma piedāvājuma paplašināšana Ezertūrē" Projekta kopējās izmaksas: 65 643.17 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 45 500.00 EUR Projekta mērķis: Namiņu...
Lasīt tālāk

Apkaimes sarunas Rugājos 02.05.

2.maijā Ziemeļlatgales partnerības pārstāvji viesojas Rugājos, lai tiktos ar Rugāju un Lazdukalna aktīvākajiem iedzīvotājiem. Tikšanas mērķis bija informēt iedzīvotājus par LEADER programmu 2023. – 2027.gadam, kā arī jaunās startēģijas izstrādi. Sarunas laikā tika diskutēts par uzņēmējdarbības jomām, kuras nepieciešams attīstīt pagastos, lai vecinātu pakalpojumu un produktu pieejamību ...
Lasīt tālāk

VIEDĀ TREŠDIENA 3.maijā plkst.15:00!

VIEDĀ TREŠDIENA 3.maijā plkst.15:00! Saruna ar Ilzi Tomanoviču-Baroni, komunikācijas speciālisti sadarbības/attīstības jautājumos Saldus novada pašvaldībā, lai iedvesmotos no pieredzes stāsta par to, kā radās ideja un noritējis kopienas un citu iesaistīto pušu darbs pie Saldus pop_up iekškvartāla izveidošanas. (https://www.facebook.com/SaldusPopUpIekskvartals) Piedalīties aicināts ...
Lasīt tālāk

Projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros organizē 5 seminārus!

Latgales plānošanas reģions 2023. gada maijā projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā" ietvaros organizē 5 seminārus Latgales reģiona pašvaldību darbiniekiem, uzņēmējiem, to pārstāvjiem, topošajiem uzņēmējiem un citiem interesentiem ar mērķi stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, kā arī sekmēt uzņēmumu operacionālo kapacitāti par uzņēmēj...
Lasīt tālāk

VIEDĀ TREŠDIENA 19.aprīlī plkst.15:00!

VIEDĀ TREŠDIENA 19.aprīlī plkst.15:00! Biedrības "Laiks jauniešiem" pārstāvis Gints Jankovskis pastāstīs par vienkāršu un praktisku rīku - Canva, ar kuru iespējams veidot vienkāršus un pievilcīgus vizuālos materiālus, lai komunikāciju ar savu kopienu veidotu vēl efektīvāku. Šīs iemaņas noteikti būs noderīgas arī personīgām vajadzībām. Piedalīties aicināts jebkurš interesents – gan atpa...
Lasīt tālāk

Noslēgusies 12. kārtas projektu pieņemšana LEADER uzņēmējdarbības projektiem

10.04.2023. noslēdzās projektu pieteikumu pieņemšana 12. kārtas LEADER  uzņēmējdarbības projektu konkursā. Sludinājuma kopsumma sastāda 59084,91 EUR. Kopumā tika saņemti 4 projekti, ar kopējo pieprasīto publiskā finansējuma daļu 62291,65 EUR rīcībā R. 1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē. Projekti tiks nodoti vērtēšanā. Vēlam veiksmi visiem pretendenti...
Lasīt tālāk
Mainīt teksta izmēru