Home / Sadaļa "9. kārta"

9. kārta


Noslēgusies 10. projektu kārtas vērtēšana!

Noslēgusies biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” atklātās 10. kārtas  projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, rīcībā 2.1.  Vietējās ter...
Lasīt tālāk

Noslēgusies 10.projektu konkursa kārta LEADER sabiedriskā labuma projektiem

Ir noslēgusies biedrības "Ziemeļlatgales partnerība" 10. sabiedriskā labuma projektu iesniegšanas kārta.  Kopumā ir iesniegti 11 projekti un starpība starp pieprasīto un pieejamo publiskā finansējuma summu sastāda - 62501,16 EUR. Šobrīd projekti ir nodoti vērtētājiem! Paldies visiem aktīvajiem projektu rakstītājiem un vēlam veiksmi!  
Lasīt tālāk

Noslēgusies biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” 9. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

Noslēgusies biedrības "Ziemeļlatgales partnerība" atklātās 9. kārtas  projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei M1 "V...
Lasīt tālāk

Ir noslēgusies 9. projektu kārtas pieteikumu pieņemšana

Ir noslēgusies biedrības "Ziemeļlatgales partnerība"9. uzņēmējdarbības projektu pieteikumu pieņemšana, kas norisinājās laika periodā no 22.11.2021. līdz 22.12.2021. Tika saņemti 21 projektu pieteikumi, no tiem 19 projekti rīcībā R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē” un  2 projekti rīcībā R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darb...
Lasīt tālāk

Projektu iesniegšana uzņēmējdarbības projektu 9.kārtai turpinās!Informatīvais materiāls LEADER 9.kārtas projektu rakstītājiem

Uzņēmējdarbības projektu 9. kārta rit pilnā sparā! Projektu iesniegšanas termiņš 22.11.2021.-22.12.2021. Informācija par projektu kārtu meklējama: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-balvu-rajona-partneriba/ Atbalstāmās rīcības: R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē” R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un ...
Lasīt tālāk

Informatīva tiešsaistes tikšanās par LEADER 9. projektu kārtu

17.11.2021. tiešsaistē notiks biedrības "Ziemeļlatgales partnerība" informatīvais seminārs par Leader uzņēmējdarbības projektu 9. kārtas konkursa iesniegšanas nosacījumiem. Tikšanās sākums plkst.10:00 līdz pēdējam jautājumam. Projektu kārtas sludinājums apskatāms saitē: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-balvu-rajona-partneriba/ Piesakies: ht...
Lasīt tālāk
Mainīt teksta izmēru