Home / Sadaļa "9. kārta"

9. kārta


ZS “Sēnītes” īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: ZS “Sēnītes” Projekta vadītāja: Santa Šmite, tālr. +371 26292288, e-pasts: komane.santa@gmail.com Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000009 Projekta nosaukums: "Glempinga naktsmītņu pakalpojuma nodrošināšana un tūrisma piedāvājuma paplašināšana Ezertūrē" Projekta kopējās izmaksas: 65 643.17 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 45 500.00 EUR Projekta mērķis: Namiņu...
Lasīt tālāk

Biedrība “FC Ziemeļaustrumi” īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: Biedrība “FC Ziemeļaustrumi”, valdes loceklis Edgars Kaļva, tālr. +371 29336428, e-pasts: ziemelaustrumi@inbox.lv Projekta vadītāja: Liene Ivanova, tālr. +371 26112078, e-pasts: Liene-i@inbox.lv Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000005 Projekta kopējās izmaksas: 53758.13 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 37630.69 EUR Projekta mērķis: Radīt jaunus pakalpo...
Lasīt tālāk

Iegādāts aprīkots dzīvojamais treileris

Projekta nosaukums: Ziemeļlatgales kemperis Projekta īstenotājs: Andris Bačuks Projekta vadītājs: Andris Bačuks, tālr.+371 22048966 , e-pasts: andris.bacuks@gmail.com Projekta Nr.: 22-07-AL19-A019.2101-000007 Projekta kopējās izmaksas:  14063.34 EUR, tai skaitā ELFLA publiskais finansējums 9844.34 EUR Projekta mērķis: Aprīkota dzīvojamā treilera iegāde. Projekta ilgtermiņa mērķis - ...
Lasīt tālāk

Izveidota jauna brīvdienu māja Balvu ezera krastā “Zīļukrasts”

Projekta nosaukums: Jaunu pakalpojumu ieviešana, izveidojot brīvdienu māju “Zīļukrasts” Projekta īstenotājs: SIA “ ZEILES” Projekta vadītāja: Jānis Trupovnieks, tālr. +371 29230913, e-pasts: trupovnieks@inbox.lv Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000011 Projekta kopējās izmaksas: 36264.47 EUR, tai skaitā ELFLA publiskais finansējums 20979.45 EUR Projekta mērķis: Brīvdienu mājas "...
Lasīt tālāk

Iegādāta bruģakmens ieklāšanas mašīna

Projekta nosaukums: Jauna pakalpojuma radīšana Ziemeļlatgales partnerības teritorijas iedzīvotājiem Projekta īstenotājs: SIA “ SMG Energy” Projekta vadītāja: Liene Ivanova, tālr. +371 26112078, e-pasts: Liene-i@inbox.lv Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000003 Projekta kopējās izmaksas: 37564.73 EUR, tai skaitā ELFLA publiskais finansējums 26295.31 EUR Projekta mērķis: Iegādājot...
Lasīt tālāk

SIA “AMATI projekts” ir uzstādījis modernākās poligrāfijas iekārtas Latgalē un Baltijā

Projekta īstenotājs: SIA “AMATI projekts” Projekta vadītājs: Elīna Kaļva, elina@amatiprint.lv, mob. +37126131763 Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000012 Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 65000,00 (sešdesmit pieci tūkstoši eiro un nulle centi), tajā skaitā publiskais (ELFLA) finansējums EUR 45499.99 (četrdesmit pieci tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi euro deviņdesmit deviņ...
Lasīt tālāk

Izveidota kvalitatīva tūrisma telpa lauku vidē

Projekta īstenotājs: BDR "Adventure Club Žīguri" Projekta vadītājs: Rolands Strelčs, +371 29431236, e-pasts: acz@acz.lv Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000006 Projekta kopējās izmaksas: EUR 18856.95, tajā skaitā publiskais finansējums EUR 13199.87 Projekta mērķis: Izveidot kvalitatīvu lauku tūrisma telpu lauku vidē, kurā būs iespējams nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu pakalp...
Lasīt tālāk

Dažādots metināšanas pakalpojumu piedāvājums Ziemeļlatgalē!

Projekta nosaukums: TIG metināšanas pakalpojuma sniegšanas pakalpojuma izveide uzņēmumā SIA Steeldram Projekta īstenotājs: SIA STEELDRAM Projekta vadītājs: Andris Gals, tālr. +371 26607478, e-pasts: a.gals@inbox.lv Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000002 Projekta kopējās izmaksas: 5456.06 EUR, tai skaitā ELFLA publiskais finansējums 3155.24 EUR Projekta mērķis Projekta mērķis ir da...
Lasīt tālāk

Noslēgusies biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” 9. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

Noslēgusies biedrības "Ziemeļlatgales partnerība" atklātās 9. kārtas  projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei M1 "V...
Lasīt tālāk

Ir noslēgusies 9. projektu kārtas pieteikumu pieņemšana

Ir noslēgusies biedrības "Ziemeļlatgales partnerība"9. uzņēmējdarbības projektu pieteikumu pieņemšana, kas norisinājās laika periodā no 22.11.2021. līdz 22.12.2021. Tika saņemti 21 projektu pieteikumi, no tiem 19 projekti rīcībā R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē” un  2 projekti rīcībā R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darb...
Lasīt tālāk
Mainīt teksta izmēru