Home / 9. kārta / SIA “AMATI projekts” ir uzstādījis modernākās poligrāfijas iekārtas Latgalē un Baltijā

SIA “AMATI projekts” ir uzstādījis modernākās poligrāfijas iekārtas Latgalē un Baltijā

Projekta īstenotājs: SIA “AMATI projekts”

Projekta vadītājs: Elīna Kaļva, elina@amatiprint.lv, mob. +37126131763

Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000012

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 65000,00 (sešdesmit pieci tūkstoši eiro un nulle centi), tajā skaitā publiskais (ELFLA) finansējums EUR 45499.99 (četrdesmit pieci tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi euro deviņdesmit deviņi centi).

SIA “AMATI projekts” ir uzstādījis modernākās poligrāfijas iekārtas Latgalē un Baltijā, realizējot projektu Nr.22-07-AL19-A019.2101-000012 ”Viedie prāti Latgalei” . Projektā ir uzstādīts digitālais griezējgalds un auduma tiešās drukas printeris, kas nodrošinās jaunu produktu, t.sk., iepakojuma, ražošanu un augstas pievienotās vērtības produkcijas- auduma- apdruku. Projektā ne tikai tiks sasniegti finanšu mērķi, bet arī sniegta iespēja Balvos piesaistīt talantīgus profesionāļus darbam ar iekārtām, kādas līdz šim nebija uzstādītas Baltijas valstīs.

Mainīt teksta izmēru