Home / 9. kārta / ZS “Sēnītes” īstenojis LEADER projektu

ZS “Sēnītes” īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: ZS “Sēnītes”

Projekta vadītāja: Santa Šmite, tālr. +371 26292288, e-pasts: komane.santa@gmail.com

Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000009

Projekta nosaukums: “Glempinga naktsmītņu pakalpojuma nodrošināšana un tūrisma piedāvājuma paplašināšana Ezertūrē”

Projekta kopējās izmaksas: 65 643.17 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 45 500.00 EUR

Projekta mērķis: Namiņu, tilta un elektrovelosipēdu iegāde. Nodrošināt glempinga naktsmītņu pakalpojumu Viļakas ezerā, paplašinot Ezertūres tūrisma piedāvājumu.

 

Mainīt teksta izmēru