Home / 9. kārta / Noslēgusies biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” 9. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

Noslēgusies biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” 9. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

Noslēgusies biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” atklātās 9. kārtas  projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei M1 “Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē”.

Biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” valdes sēdē, kas notika 2022. gada 21.janvārī biedrības valde apstiprināja atklātas 9. kārtas LEADER projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas rezultātus, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.

 

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

Projekta pieteikuma Nr. Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits Projekta atbilstība
SVVA stratēģijai
2021/AL19/9/A019.21.01/10 26’295.31 14,625 Pozitīvs
2021/AL19/9/A019.21.01/5 45’499.99 14,50 Pozitīvs
2021/AL19/9/A019.21.01/2 20’665.40 14,375 Pozitīvs
2021/AL19/9/A019.21.01/15 45’500.00 14,00 Pozitīvs
2021/AL19/9/A019.21.01/17 45’500.00 13,25 Pozitīvs
2021/AL19/9/A019.21.01/14 37’998.70 13,125 Pozitīvs
2021/AL19/9/A019.21.01/4 6’354.59 13,00 Pozitīvs
2021/AL19/9/A019.21.01/11 20’979.45 12,875 Pozitīvs
2021/AL19/9/A019.21.01/16 27’813.45 12,75 Pozitīvs
2021/AL19/9/A019.21.01/3 13’199.87 12,625 Pozitīvs
2021/AL19/9/A019.21.01/18 9’844.34 12,375 Pozitīvs
2021/AL19/9/A019.21.01/6 3’155.24 12,00 Pozitīvs
2021/AL19/9/A019.21.01/8 23’338.00 11,50 Negatīvs
2021/AL19/9/A019.21.01/19 45’500.00 11,25 Negatīvs
2021/AL19/9/A019.21.01/9 16’516.50 11,125 Negatīvs
2021/AL19/9/A019.21.01/13 11’601.80 10,50 Negatīvs
2021/AL19/9/A019.21.01/7 30’094.74 * Noraidīts par neatbilstību stratēģijai/ grozījumiem/

M1 virsmērķim

2021/AL19/9/A019.21.01/12 34’300.00 * Noraidīts par neatbilstību MK.590
2021/AL19/9/A019.21.01/1 45’297.56 * Noraidīts par neatbilstību MK.590

 

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”.

Projekta pieteikuma Nr. Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits Projekta atbilstība
SVVA stratēģijai
2021/AL19/9/A019.21.02/1 4’961.63 12,4 Pozitīvs
2021/AL19/9/A019.21.02/2 2’720.90 10,9 Negatīvs

 

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku, idejām un darbu projektu izstrādē! 

Lai veicas Ziemeļlatgales Sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas īstenošanā caur iesniegtajiem projektiem!

 

Mainīt teksta izmēru