Home / 9. kārta / Biedrība “FC Ziemeļaustrumi” īstenojis LEADER projektu

Biedrība “FC Ziemeļaustrumi” īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: Biedrība “FC Ziemeļaustrumi”, valdes loceklis Edgars Kaļva, tālr. +371 29336428, e-pasts: ziemelaustrumi@inbox.lv

Projekta vadītāja: Liene Ivanova, tālr. +371 26112078, e-pasts: Liene-i@inbox.lv

Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000005

Projekta kopējās izmaksas: 53758.13 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 37630.69 EUR

Projekta mērķis: Radīt jaunus pakalpojumus, sekmējot sadarbību un veicinot ekonomikas apriti resursu izmantošanā.

Projekta ietvaros tika veikta atpūtas un izklaides objekta labiekārtošana, iegādājoties terases mēbeles, saulessargus, sporta inventāru, kupolu un 9D simulatorus. Šī ir kompleksa un unikāla pakalpojuma ieviešana pēc jaunākajām digitālajām tehnoloģijām, ievērojot zaļā dzīves veida principus visās darbības jomās, kas balstīta uz iepriekš realizēto projektu telpu labiekārtošanu, kā arī uz digitalizāciju, zero waste un, ievērojot ekoloģiskos pamatprincipus, piedāvājot kompleksu pakalpojumu klāstu, kas ir pieejams stacionāri un mobili.

 

 

 

 

Mainīt teksta izmēru