Home / 9. kārta / Iegādāta bruģakmens ieklāšanas mašīna

Iegādāta bruģakmens ieklāšanas mašīna

Projekta nosaukums: Jauna pakalpojuma radīšana Ziemeļlatgales partnerības teritorijas iedzīvotājiem

Projekta īstenotājs: SIA “ SMG Energy”

Projekta vadītāja: Liene Ivanova, tālr. +371 26112078, e-pasts: Liene-i@inbox.lv

Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000003

Projekta kopējās izmaksas: 37564.73 EUR, tai skaitā ELFLA publiskais finansējums 26295.31 EUR

Projekta mērķis: Iegādājoties bruģakmens ieklāšanas mašīnu, radīt inovatīvu pakalpojumu un sekmēt sadarbību ar uzņēmumiem Ziemeļlatgales partnerības teritorijas infrastruktūras labiekārtošanā.

Mainīt teksta izmēru