Home / Sadaļa "11. kārta"

11. kārta


IK RE pakalpojumi realizējis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: IK RE pakalpojumi Projekta vadītāja: Rolands Keišs, tālr. +371 28636835, e-pasts: rolandskeiss@inbox.lv Projekta Nr.:22-07-AL19-A019.2101-000015 Projekta nosaukums: Iekārtu iegādāšanās un uzstādīšana, lai paplašinātu un attīstītu alus ražošanu Ziemeļlatgalē Projekta kopējās izmaksas: 83 107.64 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 35 000.00 EUR Projekta mērķis:Iegā...
Lasīt tālāk

Kārlis Vanags īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: Kārlis Vanags Projekta vadītāja: Agate Vanaga, tālr. +371 29398062, e-pasts: agate.pipare@gmail.com Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000014 Projekta nosaukums: “Jumta kopņu presēšanas sistēmas iegāde uzņēmumā JK Timber" Projekta kopējās izmaksas: 49 400.38 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 34 580.27 EUR Projekta mērķis: Atvērt jumta kopņu ražotni Balvos, tādā ...
Lasīt tālāk

Paula Lukste realizējusi LEADER projektu

Projekta īstenotājs: Paula Lukste Projekta vadītāja: Paula Lukste, tālr. +371 29400079, e-pasts: paulailukstei@gmail.com Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000016 Projekta nosaukums: “Granulu ražošanas uzsākšana Balvu novadā” Projekta kopējās izmaksas: 51 909.00 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 35 000.00 EUR Projekta mērķis: Iegādāties granulu ražošanas līniju, lai piedāvātu vietēj...
Lasīt tālāk

Aldis Prancāns īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: Pašnodarbinātā persona Aldis Prancāns Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000013 Projekta nosaukums: Kvalitatīvas Straumēšanas nodrošinājuma komplekta iegāde Projekta kopējās izmaksas: 30 189.85 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 21 132.89 EUR Projekta mērķis: Iegādāties Kvalitatīvas Straumēšanas nodrošinājuma komplektu, lai sniegtu jaunu pakalpojumu Ziemeļlatgales...
Lasīt tālāk

SIA “DREVO R” īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: SIA “ DREVO R”, valdes loceklis Andis Kašs, tālr. +371 29437214 Projekta vadītāja: Liene Ivanova, tālr. +371 26112078, e-pasts: Liene-i@inbox.lv Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000008 Projekta kopējās izmaksas: 29522.00 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 20665.40 EUR Projekta mērķis: Iegādājoties CNC frēzi, lentas slīpmašīnu un kompresoru, izveidot ...
Lasīt tālāk

Noslēgusies 11. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

Noslēgusies biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” atklātās 11. kārtas  projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākumam 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, rīcībā R. 1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attī...
Lasīt tālāk

Noslēgusies 11. kārtas projektu pieņemšana LEADER uzņēmējdarbības projektiem

21.08.2022. noslēdzās projektu pieteikumu pieņemšana 11. kārtas LEADER  uzņēmējdarbības projektu konkursā. Sludinājuma kopsumma sastāda 210921,85 EUR. Kopumā tika saņemti 10 projekti, ar kopējo pieprasīto publiskā finansējuma daļu 227016,53 EUR rīcībā R. 1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē. Jau šodien projekti tiks nodoti vērtēšanā. Vēlam veiksm...
Lasīt tālāk

11. kārtas informatīvais seminārs notiks 14.07.2022.

14.07.2022. , plkst.17:30 notiks biedrības "Ziemeļlatgales partnerība" uzņēmējdarbības projektu 11.kārtas informatīvais seminārs. Norises vieta: Brīvības iela 46a, Balvi, 2.stāva zāle Aicināti visi biznesa ideju autori un projektu rakstītāji! Atbalstāmā rīcība: R.1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarēMaksimālā attiecināmo izmaksu summa vi...
Lasīt tālāk

Izsludinām uzņēmējdarbības projektu 11. kārtu

Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 11.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" Atbalstāmā rīcība R.1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 Eur Maksimālā atbalsta intensi...
Lasīt tālāk
Mainīt teksta izmēru