Home / 11. kārta / Noslēgusies 11. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

Noslēgusies 11. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

Noslēgusies biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” atklātās 11. kārtas  projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākumam 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, rīcībā R. 1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē.

Biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” valdes sēdē, kas notika 2022. gada 13.septembrī biedrības projektu vērtēšanas institūcija apstiprināja atklātās 11. kārtas LEADER projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas rezultātus. Sēdes laikā tika nolemts atbalstīt visus iesniegtos projektus.

Projekti tiks nodoti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

Vēlam izdošanos un veiksmi!

Projekta pieteikuma Nr.

Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits

Projekta atbilstība
 SVVA stratēģijai

2022/AL19/11/A019.21.01/1 35 000.00 14,50 Pozitīvs
2022/AL19/11/A019.21.01/5 32 209.52 12,80 Pozitīvs
2022/AL19/11/A019.21.01/2 35 000.00 12,70 Pozitīvs
2022/AL19/11/A019.21.01/10 6 464.85 12,60 Pozitīvs
2022/AL19/11/A019.21.01/7 21 132.89 12,50 Pozitīvs
2022/AL19/11/A019.21.01/9 4 616.50 12,40 Pozitīvs
2022/AL19/11/A019.21.01/6 35 000.00 12,30 Pozitīvs
2022/AL19/11/A019.21.01/4 13 002.50 12,20 Pozitīvs
2022/AL19/11/A019.21.01/3 34 580.27 12,10 Pozitīvs

2022/AL19/11/A019.21.01/8

10 010.00 12,00

Pozitīvs

Mainīt teksta izmēru