Home / 11. kārta / Aldis Prancāns īstenojis LEADER projektu

Aldis Prancāns īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: Pašnodarbinātā persona Aldis Prancāns

Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000013

Projekta nosaukums: Kvalitatīvas Straumēšanas nodrošinājuma komplekta iegāde

Projekta kopējās izmaksas: 30 189.85 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 21 132.89 EUR

Projekta mērķis: Iegādāties Kvalitatīvas Straumēšanas nodrošinājuma komplektu, lai sniegtu jaunu pakalpojumu Ziemeļlatgales iedzīvotājiem, organizējot kultūras, izglītības un privātos pasākumus.

Realizējot projektu tika iegādāts: Midas Heritage HD96-24-CC-IP Centrālais pārvaldības konsoles sistēmas bloks.

Piegādātājs SIA “Diogens Audio”.

Mainīt teksta izmēru