Home / 11. kārta / IK RE pakalpojumi realizējis LEADER projektu

IK RE pakalpojumi realizējis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: IK RE pakalpojumi

Projekta vadītāja: Rolands Keišs, tālr. +371 28636835, e-pasts: rolandskeiss@inbox.lv

Projekta Nr.:22-07-AL19-A019.2101-000015

Projekta nosaukums: Iekārtu iegādāšanās un uzstādīšana, lai paplašinātu un attīstītu alus ražošanu Ziemeļlatgalē

Projekta kopējās izmaksas: 83 107.64 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 35 000.00 EUR

Projekta mērķis:Iegādāties un papildināt esošās iekārtas, lai attīstītu mājas, nogatavinātā, nefiltrētā un filtrētā alus ražošanu un tūrisma pakalpojumu sniegšanu Ziemeļlatgalē, popularizēt un piedāvāt iedzīvotājiem vietējo produktu, kuriem ir zināma izcelsme.

Mainīt teksta izmēru