Home / 11. kārta / SIA “DREVO R” īstenojis LEADER projektu

SIA “DREVO R” īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: SIA “ DREVO R”, valdes loceklis Andis Kašs, tālr. +371 29437214

Projekta vadītāja: Liene Ivanova, tālr. +371 26112078, e-pasts: Liene-i@inbox.lv

Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000008

Projekta kopējās izmaksas: 29522.00 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 20665.40 EUR

Projekta mērķis: Iegādājoties CNC frēzi, lentas slīpmašīnu un kompresoru, izveidot jaunu produktu ražošanas līniju. Ar jaunajām iekārtām produktīvāk izmantos vietējos resursus un veicinās aprites ekonomiku. Iekārtu izmantošana ražošanā, radīs iespēju klientiem pasūtīt un iegādāties kvalitatīvus un inovatīvus produktus – dažādus galdniecības izstrādājumus, karkasa būves un komplektējošās koka detaļas.

Mainīt teksta izmēru