Home / 11. kārta / Paula Lukste realizējusi LEADER projektu

Paula Lukste realizējusi LEADER projektu

Projekta īstenotājs: Paula Lukste

Projekta vadītāja: Paula Lukste, tālr. +371 29400079, e-pasts: paulailukstei@gmail.com

Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000016

Projekta nosaukums: “Granulu ražošanas uzsākšana Balvu novadā”

Projekta kopējās izmaksas: 51 909.00 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 35 000.00 EUR

Projekta mērķis: Iegādāties granulu ražošanas līniju, lai piedāvātu vietējā tirgū alternatīvu kurināmā veidu. Projekta mēŗkis ir veicināt vietējo ekonomiku un radīt jaunu, konkurētspējīgu preci vietējā reģionā. Īstenojot projektu, plānots iegādāties dažādiem materiāliem piemērotu granulu ražošanas līniju, mazināt bioloģiskos lauksaimniecības un ražošanas pārpalikumus, efektīvi izmantot pieejamos resursus.

Mainīt teksta izmēru