Home / 13.kārta / SIA “ASNAG furniture” īstenojis LEADER projektu

SIA “ASNAG furniture” īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: SIA “ASNAG furniture”

Projekta vadītāja: Liene Pomere, tālr. +371 27851738, e-pasts: asnagfurniture@gmail.com

Projekta Nr.: 23-07-AL19-A019.2101-000004

Projekta nosaukums: CNC iekārtas iegādāšanās uzņēmumā SIA “ASNAG furniture”

Projekta kopējās izmaksas: 19348.48 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 7995.24 EUR

Projekta mērķis: CNC frēzes iegāde

Mainīt teksta izmēru