Home / Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam! II / Meet up ar uzņēmēju – no idejas līdz iespējai uzmērīt profesiju!

Meet up ar uzņēmēju – no idejas līdz iespējai uzmērīt profesiju!

Projektā “Ne tikai grāmatas– bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam II” biedrībai “Ziemeļlatgales partnerība” ir uzticēta svarīga pasākumu daļa, kuras mērķauditorija ir novada bērni un jaunieši. Lai veicinātu uzņēmības un uzņēmējdarbības garu mūsu jauniešos, projektā 6 mēnešu garumā ir paredzēti pasākumi, kuru laikā bērni un jaunieši “pielaiko profesijas” un iepazīst daudzveidīgo biznesa pasauli.
Pirmā tikšanās ar uzņēmēju notika Kureti Cafe. Tās īpašnieks Edgars Kaļva deva iespēju jauniešiem ne tikai sagatavot produktus pasūtītajiem ēdieniem, bet arī apkalpot kafejnīcas apmeklētājus – pieņemt pasūtījumu, kases aparātā izsist čeku, pagatavot kafiju un pasniegt klienta pasūtīto ēdienu. No malas vērojot, šis neliekas nekas sarežģīts, taču pamēģinot, jaunieši ieguva jaunas atklāsmes par šiem darbiem – stāvēt pie plīts ir karsti, pasūtījumi jāpieraksta precīzi, jāatceras kā klients izskatās, lai aiznestu pasūtījumu, jāsmaida un jāatceras vienmēr pateikt, lai labi garšo! Tāds pamatīgs koncentrēšanās komplektiņš!
Noslēgumā vairākums jauniešu atzina, ka šāds darbs ir interesants, taču arī diezgan grūts. Kopīgi secinājām, ka ļoti vērtīgi ir šādi “pielaikot profesiju”, jo vairāki jaunieši atzina, ka pamēģinot, viņi ir sapratuši, ka šīs profesijas (pavārs, viesmīlis) neizvēlēsies. Šādas savlaicīgi izdarītas atziņas jauniešiem palīdz ātrāk saprast, kura tad ir viņa “īstā” profesija un dzīvē izdarīt pareizās izvēles.
Pateicamies foršajiem Kureti Cafe klientiem, kuri apmeklēja kafejnīcu tieši pasākuma laikā un palīdzēja jauniešiem gūt pirmo pieredzi viesmīlības jomā! Īpašs paldies Edgaram par doto iespēju! Pateicamies par atsaucību Žīguru, Tilžas, Rugāju un Balvu jauniešiem par ieinteresētību un atsaucību!
Projektu “Ne tikai grāmatas– bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam II” īsteno biedrība Radosas Idejas, Balvu novada pašvaldība un biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” ciešā sadarbībā ar Balvu Centrālā bibliotēka, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs un Balvu novada Bērnu un jauniešu centrs.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.
Mainīt teksta izmēru