Home / Jaunumi / Tikšanās ar Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem

Tikšanās ar Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem

Šodien, 6.jūnijā, Lazdukalna saieta namā pulcējās Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāji, kur piedalījās arī biedrība “Ziemļlatgales partnerība”, lai runātu par LEADER stratēģiju 2023.-2027.gadam.

Tikšanās mērķis bija LEADER stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādes aktīvo vajadzību apzināšana. Iestāžu vadītājiem tika lūgts darba grupās noteikt svarīgākos īstenojamos projektus, vajadzības un redzējumu piecos novada centros – Balvu pilsētā, Viļakas pilsētā, Tilžā, Rugājos un Baltinavā, kā arī šo centru apkārtnē.

Paldies ikvienam dalībniekam par aktīvo iesaisti!

 

 

 

 

 

Mainīt teksta izmēru