Home / 9. kārta / Projektu iesniegšana uzņēmējdarbības projektu 9.kārtai turpinās!Informatīvais materiāls LEADER 9.kārtas projektu rakstītājiem

Projektu iesniegšana uzņēmējdarbības projektu 9.kārtai turpinās!Informatīvais materiāls LEADER 9.kārtas projektu rakstītājiem

Uzņēmējdarbības projektu 9. kārta rit pilnā sparā! Projektu iesniegšanas termiņš 22.11.2021.-22.12.2021.

Informācija par projektu kārtu meklējama:
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-balvu-rajona-partneriba/

Atbalstāmās rīcības:

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 65 000,00 EUR

VISI AKTUĀLIE DOKUMENTI:

SLUDINAJUMS 9 KARTA

pasnovertejums_9karta_riciba1_1

pasnovertejums_9karta_riciba1_2

LEADER_9_KARTA_prezentacija-17_11_2021

Lauksaimniecibas_produktu_parstrade

Mainīt teksta izmēru