Home / Sadaļa "Publicitāte" (Page 2)

Publicitāte


6.Latvijas Lauku kopienu parlaments Ērgļos

Jau rītdien, 14.jūnijā, tiekamies Ērgļos 6.Latvijas Lauku kopienu parlamentā! Ja nevarēsi būt klātesošs, piedāvājam pievienoties mums attālināti. Šeit saites uz visiem Facebook pasākumiem no 6. LLKP daļām, kuras tiks translētas tiešraidē: 14. jūnijā https://fb.me/e/1jOaFlbkQ https://fb.me/e/3H2M6D81n https://fb.me/e/Zx7m55PT 15. jūnijā https://fb.me/e/3ED5yABrv https://fb.me/e/1fCCDBEU...
Lasīt tālāk

Tikšanās ar Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem

Šodien, 6.jūnijā, Lazdukalna saieta namā pulcējās Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāji, kur piedalījās arī biedrība “Ziemļlatgales partnerība”, lai runātu par LEADER stratēģiju 2023.-2027.gadam. Tikšanās mērķis bija LEADER stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādes aktīvo vajadzību apzināšana. Iestāžu vadītājiem tika lūgts darba grupās noteikt svarīgākos īstenojamos projektus, vajadzības un re...
Lasīt tālāk

Tikšanās ar Balvu Novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļu

16.maijā biedrībā “Ziemeļlatgales partnerība” viesojās Balvu Novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļa. Tikšanās mērķis bija LEADER stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādes aktīvo vajadzību apzināšana. Tika runāts par Balvu novada attīstību turpmāko piecu gadu laikā, apzinātās vajdzības, redzējums, ģenerētas idejas jauniem projektiem, izklāstīts LEADER stratēģijas 2023.-2027.gadam atbalsta ...
Lasīt tālāk

Tikšanās ar Balvu novada senioriem.

Šodien, 31.maijā, Balvu Centrālajā bibliotēkā, tikāmies ar Balvu novada pensionāru biedrības senioriem, lai runātu par redzējumu Balvu novadā. Pasākuma mērķis - informēt iedzīvotājus par LEADER programmu 2023. – 2027., atskatīties uz paveikto un kopā darbojoties noteikt svarīgākās vajadzības, izvirzīt prioritāros projektus un aktivitātes turpmākajiem 5 gadiem, kuri varētu tikt iekļauti sabiedrība...
Lasīt tālāk

Erasmus+ projekts “EUGREENAM- Eiropas Zaļie vēstnieki”

No 21. līdz 24. maijam Berlīnē norisinājās Erasmus+ projekta “EUGREENAM- Eiropas Zaļie vēstnieki” (“European Green Ambassators”) tikšanās, pulcējot dalībniekus no četrām dažādām valstīm- Latvijas, Spānijas, Vācijas un Nīderlandes. Latviju un biedrību Radosas Idejas pārstāvēja Ieva Leišavniece un Krista Medne no biedrības “Ziemeļlatgales partnerība”. Šī bija pēdējā projekta aktivitāte, kuras lai...
Lasīt tālāk

”Kur virzās DEMOKRĀTIJAS pajūgs?”

Svētdien, 14.maijā, Balvu pilsētas parkā tika aizvadīts sabiedrības saliedētības pasākums ''Kur virzās DEMOKRĀTIJAS pajūgs?''. Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja piedalīties vairākās izzinošās un pilsonisko līdzdalību veicinošās aktivitātēs. Darbojās trīs domnīcas "Es un līdzdalība", "Es un tiesības" un "Es un pienākumi", kurās tika izspēlētas spēles par demokrātiju, notika skolēnu plakāt...
Lasīt tālāk

Suņu pastaigu un treniņu laukums “Vilku ieleja” atklāšana!

Sestdien, 13.maijā, ar svinīgu pasākumu tika atklāts suņu pastaigu un treniņu laukums "Vilku ieleja". Biedrība “VadiVidi” realizējusi LEADER projektu, lai izveidotu pastaigu un treniņu laukumu, kur ikvienam suņu saimniekam ir vieta, kur ļaut savam mīlulim brīvi izskrieties, socializēties un kvalitatīvi trenēties. Suņu laukums ir iežogots, tajā ir izvietotas vairākas suņu barjeras, nojumīte ar...
Lasīt tālāk

ZS “Sēnītes” īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: ZS “Sēnītes” Projekta vadītāja: Santa Šmite, tālr. +371 26292288, e-pasts: komane.santa@gmail.com Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000009 Projekta nosaukums: "Glempinga naktsmītņu pakalpojuma nodrošināšana un tūrisma piedāvājuma paplašināšana Ezertūrē" Projekta kopējās izmaksas: 65 643.17 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 45 500.00 EUR Projekta mērķis: Namiņu...
Lasīt tālāk

Apkaimes sarunas Rugājos 02.05.

2.maijā Ziemeļlatgales partnerības pārstāvji viesojas Rugājos, lai tiktos ar Rugāju un Lazdukalna aktīvākajiem iedzīvotājiem. Tikšanas mērķis bija informēt iedzīvotājus par LEADER programmu 2023. – 2027.gadam, kā arī jaunās startēģijas izstrādi. Sarunas laikā tika diskutēts par uzņēmējdarbības jomām, kuras nepieciešams attīstīt pagastos, lai vecinātu pakalpojumu un produktu pieejamību ...
Lasīt tālāk

VIEDĀ TREŠDIENA 3.maijā plkst.15:00!

VIEDĀ TREŠDIENA 3.maijā plkst.15:00! Saruna ar Ilzi Tomanoviču-Baroni, komunikācijas speciālisti sadarbības/attīstības jautājumos Saldus novada pašvaldībā, lai iedvesmotos no pieredzes stāsta par to, kā radās ideja un noritējis kopienas un citu iesaistīto pušu darbs pie Saldus pop_up iekškvartāla izveidošanas. (https://www.facebook.com/SaldusPopUpIekskvartals) Piedalīties aicināts ...
Lasīt tālāk
Mainīt teksta izmēru