Home / Articles posted byzlplv

Author: zlplv


Izveidota kvalitatīva tūrisma telpa lauku vidē

Projekta īstenotājs: BDR "Adventure Club Žīguri" Projekta vadītājs: Rolands Strelčs, +371 29431236, e-pasts: acz@acz.lv Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000006 Projekta kopējās izmaksas: EUR 18856.95, tajā skaitā publiskais finansējums EUR 13199.87 Projekta mērķis: Izveidot kvalitatīvu lauku tūrisma telpu lauku vidē, kurā būs iespējams nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu pakalp...
Lasīt tālāk

Sākas “Novada garša” vasaras tūre

Ar smeķīgu pasākumu Kurzemē – Jūrkalnes Uguns pļavā – pasākums “Novada Garša”, ko rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), pēc divu gadu pārtraukuma atkal aicina uz klātienes tikšanos visos Latvijas novados! “Novada Garšas” komanda savus atbalstītājus un ikvienu, kuram tuvs vietējā mazā ražotāja gatavotais produkts, aicina trijās jūlija sestdienās un vienā augusta svētdienā...
Lasīt tālāk

Izmanto iespēju doties uz EIROPAS LAUKU PARLAMENTU!

Biedrība “Latvijas Lauku forums” meklē jauniešus, kuri sevi labprāt sauc par lauku kopienas pārstāvjiem un ir vecumā līdz 30 gadiem. Ja vēlies dalīties ar pieredzi kā jaunieši laukos spēj veicināt līdzsvarotu attīstību, tev ir idejas un tu vēlies tikt uzklausīts, PIESAKIES! Šis ielūgums tapis Erasmus+ projekta “Lauku jaunieši darbībā no vietēja līdz Eiropas līmenim” ietvaros. Projekta koordinat...
Lasīt tālāk

Izsludinām uzņēmējdarbības projektu 11. kārtu

Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 11.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" Atbalstāmā rīcība R.1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 Eur Maksimālā atbalsta intensi...
Lasīt tālāk

Vai tevi dzird? Aicinām paust viedokli par iedzīvotāju padomēm

Vai Tavi priekšlikumi tiek uzklausīti un rodas sajūta, ka esi bijis daļa no svarīgu jautājumu izskatīšanas lēmumu pieņemšanā? Kādas ir Tavas esošās līdzdalības iespējas pagasta attīstības virzībā? Lai apzinātu un analizētu reģionos pieejamo iespēju atbilstību NVO un iedzīvotāju grupu vajadzībām, kā arī apkopotu labo praksi, LLF lūdz jūs līdz 22. jūnijam sniegt viedokli, aizpildot šo anketu: htt...
Lasīt tālāk

Noslēdzies sadarbības projekts!

2022. gada 5. jūnijā noslēdzās sadarbības projekts "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā" ar pēdējo tiešsaistes semināru “Ko iegūs lietotājs no saules paneļu uzstādīšanas?”.( Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007) Iesaistīto dalībnieku skaits projekta aktivitātēs ir ne mazāk kā 843 dalībnieki, taču ieguvums no projekta ir visai Latgales teritorijai un ārpus tās. Jau šobrīd...
Lasīt tālāk

Brauciens Ziemeļlatgalē veiksmīgi aizvadīts ar pozitīviem iespaidiem!

03.06.2022.  datumā kopā ar uzņēmējiem, partnerību pārstāvjiem un citiem interesentiem devāmies pieredzes stāstu braucienā “Inovatīvu un digitālu risinājumu ieviešana uzņēmējdarbībā Ziemeļlatgalē”.  Dienas iesākumā tikāmies jaunizveidotajā ģimenes un aktīvā dzīves veida centrā “Kureti Cafe”. Centra izveidotājs Edgars Kaļva dalījās pieredzē par ceļu līdz ģimenes atpūtas izveidei un atzina, ka re...
Lasīt tālāk

Saules enerģijas izmantošana

Latgales reģiona esošie un topošie uzņēmēji, tūrisma speciālisti un pakalpojumu sniedzēji, kā arī jebkurš interesents aicināts piedalīties Zoom seminārā "Ko iegūs lietotājs no saules paneļu uzstādīšanas?", kurš norisināsies jau šo svētdien, 5. jūnijā. Semināra datums un laiks: Zoom tiešsaistē 05.06.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. Pieteikšanās saite: https:/...
Lasīt tālāk

Datu bāžu veidošana

Speciālisti darbam ar uzņēmējiem pašvaldībās, partnerībās, konsultāciju dienestos, esošie un topošie uzņēmēji aicināti piedalīties Zoom seminārā "Uzņēmēju datu bāzes, ar ko jārēķinās tās veidojot". Semināra norises diena un vieta: Zoom tiešsaistē 02.06.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. Pieteikšanās saite: https://ej.uz/piet_datubazes
Lasīt tālāk

Pieredzes stāsti Ziemeļlatgalē

Aicinām piedalīties Pieredzes stāstu braucienā un viesoties pie Balvu novada uzņēmējiem seminārā: “Inovatīvu un digitālu risinājumu ieviešana uzņēmējdarbībā Ziemeļlatgalē ”, kas notiks 03.06.2022. -Seminārā viesosimies SIA “Kureti Sport” izveidotā ģimenes atpūtas un aktīvā dzīves veida centrā “Kureti Cafe”. -Tālāk dosimies uz SIA AMATI projekts (Drukas centrs Amati Print) , lai iepazītu stās...
Lasīt tālāk
Mainīt teksta izmēru