Home / Articles posted byzlplv

Author: zlplv


Projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” semināri!

Latgales plānošanas reģions 2023. gada oktobrī projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā" (akronīms: UAP Latgale) ietvaros organizē 5 seminārus Latgales reģiona pašvaldību darbiniekiem, uzņēmējiem, to pārstāvjiem, topošajiem uzņēmējiem un citiem interesentiem ar mērķi stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, kā arī sekmēt uzņēmumu operacionāl...
Lasīt tālāk

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padome

30.augustā Ieva Leišavniece piedalījās nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes sēdē, kur tika runāts par iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā pašvaldību un nacionālā līmenī. Tika apskatīta reģionu organizāciju pieredze, diskutēts par iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā pašvaldībās un nacionālā līmenī. Pielikumā: Valsts kontroles ziņojuma “Iedzīv...
Lasīt tālāk

Ziemeļlatgalē viesojas Talsu partnerība!

29. un 30.augustā Ziemeļlatgalē viesojās Talsu partnerība, lai iepazītos ar Ziemeļlatgales partnerības teritorijā īstenotajiem LEADER projektiem un Balvu novadu! Talsu partnerības pārstāvji iepazinās ar Atbalsta māja "Brīvupes", kur piedalījās arī meistardarbnīcā, veidojot vēja zvanus. Diena turpinājās pie uzņēmuma ASNAG furniture, bet vēlāk Z/S Kotini. Viesiem bija iespēja baudīt vietējos labu...
Lasīt tālāk

Pankūkas ar uzņēmējiem – tikšanās ar influenceriem!

Projektā “Ne tikai grāmatas– bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam II” biedrībai “Ziemeļlatgales partnerība” ir uzticēta svarīga pasākumu daļa, kuras mērķauditorija ir novada bērni un jaunieši. Lai veicinātu uzņēmības un uzņēmējdarbības garu mūsu jauniešos, projektā 6 mēnešu garumā ir paredzēti pasākumi, kuru laikā bērni un jaunieši “pielaiko profesijas” un iepazīst daudzveidīgo biznesa pasauli....
Lasīt tālāk

Pieredzes apmaiņas brauciens “IEPAZĪSTI AKTĪVOS DARĪTĀJUS”

25.-26.jūlijā projekta "Ne tikai grāmatas– bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam II" ietvaros biedrība "Ziemeļlatgales partnerība” Balvu novada uzņēmējiem rīkoja izzinošu pieredzes apmaiņas pasākumu “Iepazīsti aktīvos darītājus”, kurā iekļauta ciemošanās pie Cēsu un Limbažu novadu vietējiem ražotājiem, amatniekiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Kā viens no pirmajiem apskates objektiem bija...
Lasīt tālāk

Konkurss “Sējējs 2023”

Šogad jau 30. reizi notiek Zemkopības ministrijas konkurss “Sējējs 2023”. Nominācijā “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā” Ziemeļlatgales partnerība izvirzīja divus pretendentus ASNAG furniture un Amati Print. 18.jūlijā Zemkopības ministrijas izveidotā vērtēšanas komisijas viesojās pie abiem uzņēmumiem, lai redzētu tos darbībā, iepazītos ar īstenotajiem LEADER projektiem un iepazītu pašus ...
Lasīt tālāk

Granulu ražošanas uzsākšana Balvu novadā

14.jūlijā Kubulu pagastā svinīgi tika atklāta granulu ražošanas iekārta, kur piedalījās biedrības "Ziemļlatgales partnerība" pārstāvji, Lauku atbalsta dienesta pārstāvji un iespējamie sadarbības partneri. Pasākuma sākumā projekta realizētāja Paula Lukste kopā ar Ziemeļlatgales partnerības un Lauku atbalsta diensta pārstāvjiem svinīgi pārgrieza sarkano lentu, bet turpinājumā veica paraugdemonstr...
Lasīt tālāk

Spēka un līdzsvara atjaunošana “Zīļukrastos”

5.jūlijā Kubulu pagatsta "Zīļukrastos" notika projekta atklāšanas pasākums, kurā piedalījās biedrības "Ziemeļlatgales partnerība" pārstāvji, Lauku atbalsta dienesta pārstāvji un potenciālie sadarbības partneri. Projekta realizētāji Jānis Trupovnieks un Sandra Kindzule bija gandarīti par paveikto darbu un dalījās ar saviem iespaidiem, emocīijām un pieredzi attīstot tūrisma pakalpojumu nozari Zie...
Lasīt tālāk

SIA “ Zeiles” īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: SIA “ Zeiles”, valdes loceklis Jānis Trupovnieks Projekta vadītāja: Liene Ivanova, tālr. +371 26112078, e-pasts: Liene-i@inbox.lv Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000003 Projekta nosaukums: Spēka un līdzsvara atjaunošana "Zīļukrastos". Projekta kopējās izmaksas: 17091.70 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 11964.19 EUR Projekta mērķis: Turpināt attīstīt uzņēmumu...
Lasīt tālāk

Pieredzes apmaiņas brauciens “IEPAZĪSTI AKTĪVOS DARĪTĀJUS”

Aicinām pieteikties Balvu novada uzņēmējus biedrības "Ziemeļlatgales partnerība" organizētajam braucienam, mācību vizītei uz Cēsu un Limbažu novadiem 25.-26.jūlijā projekta “Ne tikai grāmatas– bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam II” ietvaros. Piedāvājam izzinošu pieredzes apmaiņas pasākumu "Iepazīsti aktīvos darītājus", kurā iekļauta ciemošanās pie Cēsu un Limbažu novadu vietējiem ražot...
Lasīt tālāk
Mainīt teksta izmēru