Home / 10. kārta / Sprogu katoļu baznīcai jauns žogs

Sprogu katoļu baznīcai jauns žogs

Projekta nosaukums: Sprogu Sv.Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes baznīcas dārza iežogojuma izbūve

Projektu īstenoja: Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudze

Kontaktpersona un projekta vadītājs: Mārtiņš Klušs, tālr., 26388774, katolis.balvi@inbox.lv

Projekta kopējais finansējums:  7570.28  EUR, tai skaitā, ELFLA publiskais finansējums 6813.25 EUR

Projekta Nr.: 22-07-AL19-A019.2201-000002

Projekta mērķis: Saglabāt sakrālos objektus un nodrošināt estētiski kvalitatīvu baznīcas apkārtnes funkcionalitāti, izbūvējot jaunu baznīcas dārza metāla paneļu žogu.

Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudze, reģistrācijas Nr. 90000282012, 2022.gada augusta beigās ir realizējusi projektu ,,Sprogu Sv.Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes baznīcas dārza iežogojuma izbūve” Dampadruvā, Vīksnas pagastā, Balvu novadā, LV-4580, kura kopējās izmaksas ir 7570,28 EUR.

Nelielā Sprogu katoļu draudze izveidota 1920.gadā, atdalot to no Balvu draudzes. Prāvesta Benedikta Skrindas vadībā uz draudzei piešķirtās 15 ha zemes Dampadruvā tika uzsākta baznīcas celtniecība. 1922.gadā dievnams tika uzcelts, iesvētīts un tajā sāka noritēt dievkalpojumi. Šogad Sprogu baznīcai tiks svinēti 100 gadi. Iespēju robežās ēka tiek uzturēta, draudze to nav pametusi, kaut arī baznīca atrodas atstatus no lielākām apdzīvotām vietām. Baznīcā joprojām notiek dievkalpojumi katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā, uz kuriem ierodas ne tikai vietēji iedzīvotāji, bet arī ticīgie no Balviem u.c. lielākām apdzīvotām vietām. Draudzes lielākie svētki ir dievnama patrona Svētā Erceņģeļa Miķeļa svētki. Tā kā draudzes lielāko teritoriju aizņem meži, tad notiek rūpīga ieaugušās mežaudzes papildināšana un kopšana, kā arī meža audzēšana. Tā kā Sprogu draudze nav skaitliski liela tad talkošanas veidā palīgā nāk arī Balvu draudzes ticīgie. Apzinot žoga kalpošanas termiņus tiek secināts, ka tas kalpos vismaz 15-20 gadus.

 

Mainīt teksta izmēru