Home / LEADER realizētie projekti / SIA “ Zeiles” īstenojis LEADER projektu

SIA “ Zeiles” īstenojis LEADER projektu

Projekta īstenotājs: SIA “ Zeiles”, valdes loceklis Jānis Trupovnieks

Projekta vadītāja: Liene Ivanova, tālr. +371 26112078, e-pasts: Liene-i@inbox.lv

Projekta Nr. 22-07-AL19-A019.2101-000022

Projekta nosaukums: Brīvdienu mājas “Zīļukrasts” teritorijas labiekārtošana.

Projekta kopējās izmaksas: 9288.12 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 6464.85 EUR

Projekta mērķis: Projekta ietvaros turpināta brīvdienu mājas “Zīļukrasts” teritorijas labiekārtošana, uzstādot pontonu, āra dušu un terasi ar augu kasti, tādējādi attīstot jaunu pakalpojumu, veselīga dzīves veida tradīcijas, veicinot konkurētspēju, kā arī Balvu novada atpazīstamību.

 

Mainīt teksta izmēru