Home / LEADER realizētie projekti / SIA “Masters audio” īstenojis projektu “Bezvadu monitoru sistēmas iegāde”

SIA “Masters audio” īstenojis projektu “Bezvadu monitoru sistēmas iegāde”

Projekta īstenotājs: SIA “Masters audio”

Projekta Nr. 20-07-AL19-A019.2101-000001

Projekta kopējās izmaksas: 20’179.28 EUR, no kā publiskais/ELFLA finansējums sastāda 11’704.34 EUR

Projekta mērķis: Bezvadu monitoru sistēmas iegāde, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un uzņēmējdarbības attīstībai

Mainīt teksta izmēru