Home / LEADER realizētie projekti / SIA “Jaunsiliņi” īstenojis projektu “Meliorācijas sistēmu kopšanas pakalpojuma radīšana”

SIA “Jaunsiliņi” īstenojis projektu “Meliorācijas sistēmu kopšanas pakalpojuma radīšana”

Projekta īstenotājs: SIA “Jaunsiliņi”

Projekta vadītājs: Agris Kalnējs, tālr.26320928, epasts: agriskalnejs123@inbox.lv

Projekta Nr.: 20-07-AL19-A019.2101-000004

Projekta kopējās izmaksas: 25410,00 EUR, no kā publiskais/ELFLA finansējums sastāda 14000.00 EUR

Projekta mērķis: Radīt jaunu pakalpojumu Ziemeļlatgalē meliorācijas sistēmu kopšanā. Projekta ilgtermiņa mērķis ir radīt mazo uzņēmumu, kas veicinās Ziemeļlatgales sociālekonomisko attīstību, paplašinās sniegto pakalpojumu klāstu meliorācijas sistēmu uzturēšanas jomā un paaugstinās lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

 

Mainīt teksta izmēru