Home / LEADER realizētie projekti / Realizēts projekts “Veselīga dzīves veida un atpūtas vietas “Virši izveidošana”.

Realizēts projekts “Veselīga dzīves veida un atpūtas vietas “Virši izveidošana”.

Projekta īstenotāja: Ilze Liepiņa
Projekta vadītāja: Liene Ivanova, tālr. +371 26112078, e-pasts: Liene-i@inbox.lv
Īstenotāja kontakti: Ilze Liepiņa, tālr.+371 26158302, e-pasta adrese: pasikova@inbox.lv
Projekta Nr. 19-07-AL19-A019.2101-000004
Projekta kopējās izmaksas: 64305.40 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 28 000.00 EUR
Projekta mērķis ir radīt jaunu pakalpojumu vietējās rīcības grupas teritorijā, attīstot esošo un
veicinot ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, uzbūvējot atpūtas ēku Lazdukalna pagasta “Viršos”,
kas būs multifunkcionāla, cieši saistīta ar apkārtējā teritorijā pieejamajām iespējām un
pakalpojumiem, saistoša ikvienam interesentam. Tas ir unikāls tūrisma objekts.
Ēkā būs iespējams nakšņot vai dzīvot vairākas dienas, izmantojot Ilzes izstrādātu ceļojuma un
atpūtas plānu, vai maršrutu. Tiks piedāvātas meistarklases, izmitināšana, nūjošanas nometne, ogu
kūres, tēju vākšanas meistarklases, dažādas fiziskās aktivitātes, kā arī masāža.

   

        

 

 

 

 

 

Mainīt teksta izmēru