Home / LEADER realizētie projekti / Realizēts projekts „Gaļas konservu ražošana”

Realizēts projekts „Gaļas konservu ražošana”

Projekta īstenotājs: Saimnieciskās darbības veicējs Lauma Kaļva, t. +371 29459815, e-pasts: laumara@inbox.lv.

Projekta kopējās izmaksas: 26818,88 EUR, tai skaitā publiskais ELFLA finansējums sastāda 18773,21 EUR.

Projekta mērķis: Veicot ēkas būvdarbus un iegādājoties iekārtas – gaļas kuteri, autoklāvu, konservu kārbu vākotāju, aukstuma kameru un plauktu/galdu sistēmas, attīstīt esošo saimniecību un uzsākt jauna produkta – liellopu gaļas konservu, ražošanu, produktīvi izmantojot vietējos resursus un sniedzot iespēju vietējiem iedzīvotājiem iegādāties kvalitatīvu produktu lauku teritorijā vai sniegt konservēšanas pakalpojumu.

Mainīt teksta izmēru