Home / 10. kārta / Radīta jauna kultūras pasākumu vieta – RADOŠĀ TERASE

Radīta jauna kultūras pasākumu vieta – RADOŠĀ TERASE

Projekta nosaukums:  RADOŠĀ TERASE pie Balvu Mākslas skolas

Projektu īstenoja: Biedrība “Radošās Idejas”

Kontaktpersona un projekta vadītāja:  Anita Kairiša, T.29137849, anita.p@inbox.lv

Projekta kopējais finansējums:   Kopējās projekta izmaksas sastāda 11630.12 EUR, tai skaitā, ELFLA publiskais finansējums 10467.11 EUR

Projekta Nr.:  22-07-AL19-A019.2201-000007

Projekta mērķis:   Izveidot RADOŠO TERASI, veicinot vietas potenciālu un pievilcību. Izveidojot terasi pie Balvu Mākslas skolas, tā kļūs par jaunu kultūras pakalpojuma piedāvājumu, tūrisma objektu, kur organizēt mākslas plenērus, radošās darbnīcas, pasākumus, mācību stundas, izlaidumus, 1. septembra svinības, gan Balvu Mākslas skolai, gan Balvu mūzikas skolai, gan Balvu sākumskolai, gan pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot dažādu iestāžu, pašvaldības, NVO sektora, iedzīvotāju sadarbību.

Mainīt teksta izmēru