Home / LEADER realizētie projekti / Īstenots projekts “CNC frēzēšanas iekārtas iegāde ražošanas procesu uzlabošanai”

Īstenots projekts “CNC frēzēšanas iekārtas iegāde ražošanas procesu uzlabošanai”

Projekta īstenotājs: Mareks Polis

Projekta vadītājs: Ģirts Polis, tālr.+3712614403, e-pasts: girts.polis@icloud.com

Projekta Nr.20-07-AL19-A019.2101-000010

Projekta kopējās izmaksas: 11’979 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums sastāda 8’385.30 EUR

Projekta mērķis: CNC frēzēšanas iekārtas iegāde uzņēmuma produktivitātes uzlabošanai.

Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

 

 

Mainīt teksta izmēru