Home / LEADER realizētie projekti / Īstenots LEADER projekts “Sporta inventāra iegāde aktīvā dzīves veida centram “Bumbo.lv””

Īstenots LEADER projekts “Sporta inventāra iegāde aktīvā dzīves veida centram “Bumbo.lv””

Projekta īstenotāja: biedrība “FC Ziemeļaustrumi”

Projekta vadītāja: Edgars Kaļva, tālr. +371 29336428, e-pasts: ziemelaustrumi@inbox.lv

Projekta Nr. 20-07-AL19-A019.2101-000005

Projekta kopējās izmaksas: 69 863,35 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 28 000,00 EUR

Projekta mērķis: aktīvā dzīves veida centra izveide Balvos

Projekta Nr. 19-07-AL19-A019.2101-000009

Projekta kopējās izmaksas: 19 984,00 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 13 988,80 EUR

Projekta mērķis: sporta inventāra iegāde aktīvā dzīves veida centram “Bumbo.lv”

 

 

Mainīt teksta izmēru