Home / LEADER realizētie projekti / Biedrība “Nāc un tusē”īstenojusi projektu “Iekārtas iegāde multimediālu skatuves noformējumu un vides objektu instalācijas veidošanai”.

Biedrība “Nāc un tusē”īstenojusi projektu “Iekārtas iegāde multimediālu skatuves noformējumu un vides objektu instalācijas veidošanai”.

Projekta īstenotājs: biedrība “Nāc un tusē”

Projekta vadītājs: Liene Ivanova, tālr.26112078, epasts: Liene-i@inbox.lv

Projekta Nr.: 19-07-AL19-A019.2101-000001

Projekta kopējās izmaksas: 56’690,00 EUR,no kā publiskais/ELFLA finansējums sastāda 40 000,00 EUR

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir radīt jaunu inovatīvu pakalpojumu – multimediālu skatuves noformējumu un vides objektu instalācijas vietējā rīcības teritorijā un plašākā teritorijā. Galvenie uzdevumi ir attīstīt esošo un veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, iegādājoties multimediālu LED ekrānu, tādējādi kļūstot par konkurētspējīgu pakalpojumu sniedzēju, veicinot sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, sekmējot sadarbību, attīstot jaunu pakalpojumu, radot jaunu pilna laika darba vietu, attīstīt kultūras vērtības, kas paaugstina lauku teritorijas iedzīvotāju dzīves kvaitāti un veicina konkurētspēju.

Mainīt teksta izmēru