Home / LEADER realizētie projekti / BDR “Adventure Club Žīguri” dažādojis lauku sētas “Vecozoli”tūrisma pakalpojumus

BDR “Adventure Club Žīguri” dažādojis lauku sētas “Vecozoli”tūrisma pakalpojumus

Projekta īstenotāja: “Adventure Club Žīguri”

Projekta vadītājs: Rolands Strelčs, tālr. +371 29431236, e-pasts: acz@acz.lv

Projekta Nr. 20-07-AL19-A019.2101-0000011
Projekta kopējās izmaksas: 20’812.00 EUR, tai skaitā ELFLA/publiskais finansējums 14’000.00 EUR

Projekta mērķis ir radīt jaunu pakalpojumu vietējās rīcības grupas teritorijā, attīstot esošo un
veicinot ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, uzbūvējot glempinga māju uz riteņiem.

Mainīt teksta izmēru