Home / 10. kārta / Baltinavā uzstādīts viedais sols

Baltinavā uzstādīts viedais sols

Projekta nosaukums:  Viedais sols Baltinavā

Projektu īstenoja: Balvu novada pašvaldība

Kontaktpersona un projekta vadītājs: Gatis Siliņš, tālr.26323427, e-pasts:gatis.silins@balvi.lv

Projekta kopējais finansējums:   9262,55 EUR, tai skaitā ELFLA publiskais finansējums 8336,29 EUR.

Projekta Nr.: 22-07-AL19-A019.2201-000006

Balvu novada pašvaldība ir realizējusi projektu Nr. 22-07-AL19-A019.2201-000006 “Viedais sols Baltinavā” ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.1.rīcībā – Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Projekta mērķis ir uzstādīt Baltinavas ciemā viedo solu – velosipēda apkopes punktu, sniedzot, attīstot un pilnveidojot inovatīvus, zaļā dzīvesveida tūrisma infrastruktūras pakalpojumus, Balvu novada, Ziemeļlatgales, Eirovelo velomaršruta Nr.11 un Ziemeļlatgales velomaršruta Nr. 34 “Rypoj vasals!” lietotājiem, tūristiem un novada iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanas rezultātā ir uzstādīts viedais sols Steora Cyclo ar velosipēda turētājiem, instrumentu komplektu, gaisa kompresoru, komplektācijā ar iebūvētu WiFi piekļuves punktu, 4 USB lādētājiem, Qi bezvadu lādētājiem, Hybrid pieslēgumu u.c. funkcijām. Viedo solu Baltinavā, Kārsavas ielā 5 piegādāja un uzstādīja SIA “GOODMAN GROUP” Reģ.nr.: 41503064521.

Projekta “ Viedais sols Baltinavā” kopējās izmaksas ir 7655,00EUR bez PVN, (9262,55 EUR ar PVN).

Realizējot projektu ir piesaistīts ELFLA pasākuma “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” finansējums 8336,29 EUR apmērā. 926,26EUR līdzfinansējumu nodrošināja Balvu novada pašvaldība.

Projekta realizācija veikta no 2022.gada maija līdz 2022.gada septembrim.

 

 

 

 

 

 

Projektu vadītājs Gatis Siliņš

Forogrāfijas Madara Siliņa

Mainīt teksta izmēru