Home / LEADER realizētie projekti / Attīstīta vaska pārstrādes nozare !

Attīstīta vaska pārstrādes nozare !

Projekta nosaukums: Vaska pārstrādes nozares attīstīšana Elizabetas Mačas saimniecībā

Projekta īstenotāja: Elizabeta Mača

Projekta vadītājs: Māris Mačs, tālr. +371 26432506, e-pasts: macsmaris@inbox.lv

Projekta Nr. 20-07-AL19-A019.2102-000003

Projekta kopējās izmaksas: 13’072.37 EUR, tai skaitā ELFLA publiskais finansējums 9’150.66 EUR

Projekta mērķis ir attīstīt vaska pārstrādes nozari E. Mačas saimniecībā, iegādājoties jaunas pārstrādes iekārtas-HAMAG vaska centrifūgu ar tvaika ģeneratoru, Kasešu sviedi Premium un KCEF-10 pusautomātisko lūpu krāsu uzpildes iekārtu.

Mainīt teksta izmēru