Home / 10. kārta / Atjaunots sakrālās kultūras mantojums nodrošinot pieejamību Bēržu Sv.Annas Romas katoļu baznīcai

Atjaunots sakrālās kultūras mantojums nodrošinot pieejamību Bēržu Sv.Annas Romas katoļu baznīcai

Projekta nosaukums: Centrālās ieejas betona pakāpienu un ieejas laukuma atjaunošana Bēržu Sv.Annas Romas katoļu baznīcai

Projektu īstenoja: REL Bēržu Svētās Annas Romas katoļu draudze

Kontaktpersona un projekta vadītāja: Iveta Raciborska kont.tālr.+37126518493, e-pasts: iveta.rac@inbox.lv

Projekta kopējais finansējums: 12989.54 EUR, tai skaitā, ELFLA publiskais finansējums – 11690.59 EUR, Balvu novada pašvaldības finansējums – 1298.95 EUR.

Projekta Nr.:  22-07-AL19-A019.2201-000001

Projekta mērķis:   Atjaunot Bēržu Sv. Annas Romas katoļu baznīcas centrālās ieejas pakāpienus un laukumu apmeklētājiem, popularizējot arhitektūras pieminekli vietējiem iedzīvotājiem, un citiem interesentiem, kā arī papildinot kopējo tūrisma pakalpojumu piedāvājumu Balvu novadā un Ziemeļlatgalē.

Projekts ‘’Centrālās ieejas betona pakāpienu un ieejas laukuma atjaunošana Bēržu Sv.Annas Romas katoļu baznīcai’’ realizēts sadarbībā ar biedrību „Ziemeļlatgales partnerība”,  Balvu novada pašvaldību un  Lauku atbalsta dienestu  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.Rīcība ‘’Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.’’

Projektā paredzētos darbus veica SIA ‘’Veskor’’.

Projekta rezultātā publiskā teritorija ir sakārtota, veidojot pievilcīgu dzīves vidi vietējiem iedzīvotājiem un teritorijas viesiem. Teritorijai ir spēcīga identitāte, vietējie iedzīvotāji lepojas ar kultūrvēsturiskajām tradīcijām, nodrošinot ikviena interesenta izglītošanu par Ziemeļlatgales kultūru un reliģiju.

 

Mainīt teksta izmēru