Home / Publicitāte / Semināri un pasākumi / Seminārs uzņēmējiem “Projektu pieteikumu izstrāde un iesniegšana digitālajā vidē”

Seminārs uzņēmējiem “Projektu pieteikumu izstrāde un iesniegšana digitālajā vidē”

Turpinot projektu “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, februāra sākumā 03.02.2021. un 05.02.2021. tiek piedāvāts attālinātais seminārs “Projektu pieteikumu izstrāde un iesniegšana digitālajā vidē”(dalībniekiem ar priekšzināšanām).

Šī semināra mērķis ir sniegt praktiskus ieteikumus, informāciju un piemērus projektu izstrādē un projektu pieteikumu anketu aizpildīšanā, lai veicinātu uzņēmēju spējas pašiem izstrādāt un aprakstīt savas projektu idejas augstākā kvalitātē (jebkurā uzņēmējdarbības jomā).

Uzņēmēji iegūs dziļāku izpratni un praktiskas prasmes projektu plānošanā un projekta pieteikumu anketu pildīšanā, projekta darbību loģiskā strukturēšanā un aprakstīšanā, reāli pārbaudāmu rezultātu noteikšanā, obligātās “projekta inovācijas/jauninājuma” atrašanā, informāciju par iespējamiem projektu pieteikumu pielikumiem (būvprojekts, tirgus izpēte, cenu aptaujas dokumentācija) un to sagatavošanas gaitu.

Dalībnieki aicināti izvēlēties kādu konkrētu savu biznesa projekta vai vēlamā uzlabojuma ideju, ko semināra ietvaros detalizēti izstrādāt tālāk, daļēji jau aizpildot projekta pieteikuma veidlapu (uz LEADER programmas projektu veidlapas piemēra), jo vismaz 30% no semināra būs praktiskais darbs.

  • Darba kārtību iespējams aplūkot saitē: https://tinyurl.com/yypcfo2l
  • Lektore: Marika Rudzīte-Griķe
  • Pieteikties uz kādu no semināriem iespējams aizpildot pieteikuma anketu.
  • Pieteikšanās saite uz 03.02.2021: https://tinyurl.com/yyk4gtux
  • Pieteikšanās saite uz 05.02.2021: https://tinyurl.com/y3pvxp5b

UZMANĪBU! Neatlieciet pieteikšanos,jo dalībnieku skaits ir ierobežots!

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ; Aktivitāte “Semināru cikls II”

Mainīt teksta izmēru