Home / Publicitāte / Semināri un pasākumi / Iespēja pieteikties ASV vēstniecības grantiem (līdz 15.11.2022.) un apmaiņas programmai jauniem līderiem (līdz 30.11.2022.)

Iespēja pieteikties ASV vēstniecības grantiem (līdz 15.11.2022.) un apmaiņas programmai jauniem līderiem (līdz 30.11.2022.)

Mazo grantu programma (Small grants program)

 

ASV vēstniecības Mazo grantu programma veicina noturīgu sadarbību starp ASV un Latviju. Mazo grantu programmas atbalstītam projektam ir jāatbilst vismaz vienam no šiem programmas mērķiem Latvijā:

-Stiprākas demokrātijas institūcijas, tai skaitā stiprināta pilsoniskā sabiedrība, piekļuve uzticamiem un neatkarīgiem ziņu avotiem, spēja pretoties dezinformācijai, sociālā iekļautība un likuma vara;

-Noturīgas kultūras saites starp ASV un Latviju, tai skaitā projekti, kas izceļ ASV un Latvijas partnerības plašumu un dziļumu vai parāda ASV kultūras aspektu, kas ir unikāls, nav plaši zināms un ir jēgpilns Latvijas auditorijai;

-Uzlabota Eiropas un transatlantiskā drošība, tai skaitā atbalsts NATO, kiberdrošība un citas kopīgās drošības problēmas;

-Ilgtspējīga, iekļaujoša ekonomikas izaugsme, tai skaitā atbalsts STEAM izglītībai, vides problēmu risināšanai, uzņēmējdarbībai un mazpārstāvētu kopienu ekonomiskajai attīstībai.

Pieteikumus, kas tiks iesniegti līdz 2022. gada 15. novembrim, izskatīs līdz 2022. gada novembra beigām.

Vairāk informācijas šeit: https://lv.usembassy.gov/lv/education-culture-lv/grants-lv/

 

 

Kopienu iesaistes apmaiņas programma (Community Engagement Exchange Program)

 

Kopienu iesaistes apmaiņas programma ir dinamisks, globāls novatoru tīkls, kas strādā ar kopienām, lai risinātu svarīgas 21. gs. problēmas. Apmaiņas programma dod iespēju mērķtiecīgiem vizionāriem gūt zināšanas, prasmes un resursus, lai izstrādātu daudznozaru pieejas un veidotu veselīgas un iesaistītas kopienas.

Kopienu iesaistes apmaiņas programma ir gadu ilga programma, lai ļautu pilsoniskās sabiedrības līderiem, vecumā no 21 līdz 28 gadiem, izmantot sadarbības tīklu, attiecību un informācijas spēku sabiedrības labā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar pilsonisko dialogu un miera veidošanu, atvērtu un līdzdalīgu pārvaldību, sievietēm un dzimumu, noturību un ilgtspējīgu attīstību, kā arī jauniešu iesaistīšanos.

Pieteikties iespējams līdz 30.novembrim.

Sīkāka informācija šeit: https://www.irex.org/program/community-engagement-exchange-program-application-information

 

Lauma Brūvele

ASV vēstniecības

Preses un kultūras nodaļa

Tel: 28341728

Mainīt teksta izmēru