Home / Jaunumi / Sarunas par nākotni

Sarunas par nākotni

  1. oktobrī plkst. 15.00 aicinām Balvu novada iedzīvotājus uz TIEŠSAISTES sarunām par nākotni.

Aicinām iedzīvotājus uz sarunu, izziņas un iedvesmas pēcpusdienu par mūsu nākotni kopā ar biedrību „Ziemeļlatgales partnerība”, biedrību “Latvijas Lauku forums”, aktīvajiem uzņēmējiem, pašvaldību un NVO pārstāvjiem. Tikšanās notiks tiešsaistē – https://us02web.zoom.us/j/85018118872.

Kādu vēlamies savu nākotni? Kādas izmaiņas risinās un ko tas mainīs mūsu teritorijā? Interaktīvā diskusijā pārrunāsim aktuālos izaicinājumus, iespējamos risinājumus un prioritātes lauku teritoriju nākotnei. Lai izzinātu, kas ir būtiskākie jautājumi pašreiz, ikkatrs Balvu novada teritorijas iedzīvotājs līdz 25. oktobrim tiek aicināts aizpildīt Ziemeļlatgales partnerības lauku attīstības barometru šeit. Barometra rezultāti tiks prezentēti diskusijā, kuru moderēs lauku attīstības eksperte Anita Seļicka, iepazīstinot dalībniekus arī ar pašreizējām aktualitātēm lauku attīstībā Eiropā un Latvijā, piemēram, sociālajām inovācijām, mobilitātes risinājumiem, viedajiem ciemiem, virzību uz klimata neitralitāti un citiem jautājumiem.

Diskusija notiek Konferences par Eiropas nākotni ietvarā ar mērķi iesaistīt iedzīvotājus Eiropas kopīgās nākotnes veidošanā, daloties ar savām domām un idejām.  Diskusijas rezultāti – izteiktās atziņas un ierosinājumi tiks nodoti Konferences rīkotājiem –  Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija. 2022. gada pavasarī, pamatojoties uz saņemto informāciju, iestādes nāks klajā ar secinājumiem un sagatavotām norādēm par Eiropas nākotni. Pasākumi konferences ietvaros notiek gan Latvijā, gan arī Eiropas līmenī, pulcējot visu ES dalībvalstu pārstāvjus – iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju, valdību un nacionālo parlamentu pārstāvjus. Vairāk informācijas par Konferences par Eiropas nākotni: futureu.europa.eu, kur ikviens var izteikt savu viedokli tiešsaistes platformā  savukārt pasākumus, kuru ietvaros tiek, apkopoti viedokļi un idejas, meklējiet šeit

Pasākumam aicinām reģistrēties te:  https://saite.lv/9DiEZ

#NākotnePiederTev #TheFutureIsYours #LEADERLatvia  #LEADER  #LaiksLaukiem

Kontaktinformācija: Ieva Leišavniece ; tālr.:  29134410

Mainīt teksta izmēru