Home / Jaunumi / Sākusies pieteikšanās konkursam “Laukiem būt!”

Sākusies pieteikšanās konkursam “Laukiem būt!”

Ikviens jaunietis, kurš laikā no 2020. līdz 2022. gadam ieguvis apliecinājumu par “Laukiem būt!” mācību kursa apguvi, ko organizē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), līdz 12. janvārim aicināts pieteikties dalībai konkursā “Laukiem būt!”, lai pretendētu arī uz naudas balvām savu biznesa ideju īstenošanai.

Konkursa mērķis – veicināt lauku teritoriju attīstību, atbalstot jauniešus un jaunos uzņēmējus lauku teritorijās savas uzņēmējdarbības idejas vai sabiedriskas aktivitātes īstenošanā vai attīstībā.

Konkursā idejas iesniedzamas trīs kategorijās:

  1. Lauksaimniecība, tajā skaitā lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana;
  2. Nelauksaimnieciskā darbība laukos – ražošana;
  3. Nelauksaimnieciskā darbība laukos – pakalpojumu sniegšana.

Ideju autoriem sava iecere jārealizē lauku reģionos vai mazpilsētās, kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15 000. Biznesa ideja var būt jau ieviesta dzīvē (ne ilgāk kā 3 gadus) vai vēl tikai izstrādes stadijā. Lai startētu konkursā, dalībniekam jāiesniedz savs biznesa idejas plāns, tostarp finanšu aprēķini, idejas prototipa attēli, kā arī sava produkta/pakalpojuma reklāmas video.

Konkursa norise paredzēta kā attālināti, tā klātienē, kad plānotas dažādas lekcijas un meistarklases. Pusfinālā biznesa ideju aizstāvēšana notiks attālināti, savukārt fināls tiks organizēts klātienē. Lai iegūtu pieredzējušu uzņēmēju viedokli par savām biznesa idejām un padomus to uzlabošanai, kā arī realizēšanai, konkursa dalībnieki tiks aicināti izmantot arī LLKC Biznesa mentoru tīklā esošo uzņēmēju pieredzi.

 

Vairāk par konkursa norisi, pieteikuma sastāvdaļām, vērtēšanas kritērijiem un balvu fondu lasi: http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/jauniesi-uznemejdarbiba/atbalsts-jauniesiem-uznemejdarbibas-veicinasana

Plašāka informācija: laukiembut@llkc.lv.

 

Mainīt teksta izmēru