Home / Jaunumi / Realizēts projekts “Jaunmāliņu pārvietojamās pirts un kubla noma”

Realizēts projekts “Jaunmāliņu pārvietojamās pirts un kubla noma”

 

Projekta īstenotājs: zemnieku saimniecība “JAUNMĀLIŅI”
Projekta vadītāja: Liene Ivanova, tālr. +371 26112078, e-pasts: Liene-i@inbox.lv
Īstenotāja kontakti: Jānis Pauliņš, tālr.+371 28692309, e-pasts: zsjaunmalini@gmail.com
Projekta Nr. 20-07-AL19-A019.2101-000009
Projekta kopējās izmaksas: 9465.00 EUR, tai skaitā publiskais ELFLA finansējums sastāda 6508.11 EUR
Projekta mērķis: Iegādājoties pāvietojamo apaļo pirtiņu un kublu, piedāvāt Ziemeļlatgales
partnerības teritorijā joprojām pieprasīto pirts un kubla nomu, nodrošinot kompleksu
piedāvājumu.

Mainīt teksta izmēru