Home / Jaunumi / Piesaki savu biznesa ideju konkursam “Esi uzņēmējs Balvu novadā”!

Piesaki savu biznesa ideju konkursam “Esi uzņēmējs Balvu novadā”!

Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu “Esi uzņēmējs Balvu novadā”. Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā, sekmējot jaunu uzņēmumu veidošanos, darba vietu rašanos, preču un pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām.

Konkursa īstenošanai no Balvu novada pašvaldības kārtējā gada budžeta līdzekļiem piešķirts Grants, nosakot vienam konkursa pretendentam maksimāli pieejamo neatmaksājamo atbalsta summu ne vairāk kā 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro). Granta pretendentam ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā no piešķirtās Granta summas.

Granta pretendents ir fiziska persona, kura plāno uzsākt un veikt uzņēmējdarbību Balvu novada administratīvajā teritorijā vai komersants, kurš ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā un veic saimniecisko darbību Balvu novada administratīvajā teritorijā ne ilgāk kā trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas Konkursam.

Grantu piešķir:

  • uzņēmuma reģistrācijas izmaksām;
  • izejmateriālu iegādes izmaksām;
  • iekārtu un inventāra iegādei.

Biznesa ideju konkursa pieteikumu iesniegšana no 2021. gada 1. marta līdz 6. aprīlim plkst.16.00

Konkursa nolikums
Pieteikums
Vērtēšanas kritēriji

Papildus informācija un konsultācijas Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā pie uzņēmējdarbības atbalsta speciālistes Guntas Božokas, e-pasts biznesacentrs@balvi.lv, tel.nr.  26461435.

Mainīt teksta izmēru