Home / 10. kārta / Noslēgusies 10. projektu kārtas vērtēšana!

Noslēgusies 10. projektu kārtas vērtēšana!

Noslēgusies biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” atklātās 10. kārtas  projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, rīcībā 2.1.  Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Biedrības “Ziemeļlatgales partnerība” valdes sēdē, kas notika 2022. gada 16.martā biedrības projektu apstiprināšanas institūcija apstiprināja atklātās 10. kārtas LEADER projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas rezultātus.

R.2.1.  Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai: 

Projekta pieteikuma Nr. Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits Projekta atbilstība
 SVVA stratēģijai
2022/AL19/10/A019.22.01/8 20064,82 15.000 Pozitīvs
2022/AL19/10/A019.22.01/1 10680,16 14.125 Pozitīvs
2022/AL19/10/A019.22.01/6 11690,59 13.750 Pozitīvs
2022/AL19/10/A019.22.01/4 13796,30 13.625 Pozitīvs
2022/AL19/10/A019.22.01/5 8550,00 13.500 Pozitīvs
2022/AL19/10/A019.22.01/7 19912,50 13.375 Pozitīvs
2022/AL19/10/A019.22.01/2 6813,25 13.000 Pozitīvs
2022/AL19/10/A019.22.01/11 7985.72 12.500 Pozitīvs
2022/AL19/10/A019.22.01/9 18926,82 12.375 Noraidīts finansējuma trūkuma dēļ
2022/AL19/10/A019.22.01/10 32669,98 12.000 Noraidīts finansējuma trūkuma dēļ
2022/AL19/10/A019.22.01/3 11602,76 * Noraidīts par neatbilstību MK 590

Paldies par ieguldīto darbu un idejām!

Mainīt teksta izmēru