Home / Jaunumi / Konference “Veseluma māksla darbā ar jauniešiem” – uzzini jaunas metodes darbam ar jauniešiem un sevi  

Konference “Veseluma māksla darbā ar jauniešiem” – uzzini jaunas metodes darbam ar jauniešiem un sevi  

Konferences mērķis ir iepazīstināt Latvijas jaunatnes darbā iesaistītos ar ekocentrisko un dvēseliski centrēto pieeju gan no teorētiskās puses, gan praktiski ieaicinot dalībniekus pašiem piedzīvot un izjust dažas no pielietotājām praksēm. Tā norisināsies 26.oktobrī, Cēsu Izstāžu namā no plkst. 11.00-15.00 un apmeklētājiem bez maksas.

 

Konferenci jo īpaši apmeklēt tiek aicināti jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, skolotāji, sociāliem darbinieki, citi pašvaldību un NVO pārstāvji, kuri meklē inovatīvus veidus, kā palīdzēt jauniešiem aptvert un attīstīt savu potenciālu, lai spētu kļūt par veselīgiem, patiesi nobriedušiem un laimīgiem pieaugušajiem.

 

Konference ir noslēdzošanis nacionāla līmeņa pasākums 17 mēnešus gara starptautiska projekta laikā, kura mērķis ir veicināt dabā balstītas un mākslas iedvesmotas, ekocentriskas un dvēseliski centrētas, holistiskas pieejas izmantošanu darbā ar jauniešiem. Īpašu uzmanību pievēršot mazaizsargātiem jauniešiem, sagatavojot dažādus metodiskos materiālus un iepazīstinot jaunatnes darbiniekus ar pieejas būtību, metožu daudzveidību un izmantošanas iespējām. Lai labāk izprastu pieeju un metodes,  konferences dalībnieki paši aicināti piedzīvot un izjust dažas no pielietotajām praksēm.

 

Ilze Zvejniece-Laumane, projekta vadītāja: “Šī nebūs klasiska konference, drīzāk radošs un rotaļīgs pieredzes ceļojums cilvēka dabiskā potenciāla atklāšanas teritorijā. Teorētisks un praktisks ieskats “Veseluma mākslas”. Iedvesmojoša satikšanās un kopīga darbošanās. Iespēja sagaršot savu unikalitāti un dalīties ar to. Ar saviem stāstiem par “Veseluma mākslas” rosinātajām izmaiņām sevī, dzīvē un profesionālajā darbībā dalīsies projekta mācību pasākumu dalībnieki.

Konferences moderatore būs Urbānā skečere un ūdenskrāsu zīmola “Deep Deep Light” radītāja Daina Domašūte. Ar teoriju un praksi iepazīstinās projekta īstenotājas Ilze Zvejniece-Laumane un Lelde Gusta.

 

Pieteikšanās līdz 23.oktobrim: Reģistrācijas anketa

 

Projektu “Veseluma māksla – inovatīvas pieejas un prakses mazaizsargātu jauniešu iekļaušanai” (The Art of Wholeness – innovative tools and practices for inclusion of vulnerable young people) īsteno “Alūksnes un Apes novada fonds” sadarbībā ar partneriem no Rumānijas un Kipras – Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” finansēts stratēģisks partnerības projekts. Projekts realizācija ir no 01.06.2021. līdz 31.10.2022.

 

Projektu atbalsta Eiropas Savienības programma “Erasmus+”, ko Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Papildus informācija:

Anda Podziņa

Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

M: 27545441

Mainīt teksta izmēru